Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie skryptowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-2PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie skryptowe
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie obiektowe 0900-FG1-1PO
Programowanie strukturalne 0900-FG1-1PS

Założenia (lista przedmiotów):

Grafika komputerowa 2D 0900-FG1-1GK2D
Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Założenia (opisowo):

Podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux. Podstawy programowania strukturalnego (C) i obiektowego (C++). Znajomość pakietów biurowych (Microsoft Office lub LibreOffice).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do programowania w popularnych językach skryptowych takich jak: Python, JavaScript, LUA, Basic (LibreOffice Basic lub VBA).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Rok studiów, semestr: rok 2, semestr 3

Moduł: kształcenie specjalistyczne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15h, laboratorium 45h

Punkty ECTS: 5

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 5 pkt ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym: 1,8 pkt ECTS

Treści realizowane na wykładzie i laboratorium:

 • Programowanie strukturalne i obiektowe w LibreOffice Basic lub VBA.
 • Wprowadzenie do programowania strukturalnego i obiektowego w JavaScript.
 • JavaScript w programowaniu stron internetowych i tworzenie prostych gier z HTML 5 canvas.
 • JavaScript w programach użytkowych (pracujących w środowisku JRE): CaRMetal, Fiji.
 • Python i różne środowiska programistyczne: IDLE, IPython, Spyder, Jupyter.
 • Wprowadzenie do programowania strukturalnego i obiektowego w języku Python.
 • Python w programach użytkowych (pracujących w środowisku JRE): Jython w Fiji i TigerJython.
 • Numpy i Matplotlib (tworzenie wykresów i obliczenia numeryczne).
 • Wprowadzenie do programowania w języku Lua.
 • GSL Shell

Literatura:

 1. Mirosław Lewandowski, "Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia.", Helion, Gliwice 2015
 2. Nicholas C. Zakas, "ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript", Helion, Gliwice 2010
 3. Allen B. Downey, "Myśl w języku Python! Nauka programowania.", Helion, Gliwice 2017
 4. Bartłomiej Przybylski, "Lua i LaTeX", PWN, Warszawa 2018
 5. Źródła internetowe: https://www.w3schools.com/; https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide/Programmers; http://www.numpy.org/; http://www.jython.org/; http://jython.tobiaskohn.ch/links.html; https://fiji.sc/;https://www.lua.org/; https://www.nongnu.org/gsl-shell/doc/index.html; https://www.tutorialspoint.com/lua/index.htm

Efekty uczenia się:

K_W23: zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych – w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych,

K_W24: ma podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i struktur danych,

K_W25: zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu,

K_W26: zna podstawy metod numerycznych stosowanych do zagadnień fizyki oraz problemów techniki,

K_U22: umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych,

K_U23: umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić,

K_U24: umie wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania problemów matematyki i fizyki, w tym środowiska informatyczne do analizy danych, obliczeń numerycznych i symbolicznych,

K_U25: umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internetu z poszanowaniem własności intelektualnej oraz zasad użytkowania,

K_K01: zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

K_K03: rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób,

K_K05: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie punktacji:

 • maksymalnie 15 punktów za pracę na zajęciach,
 • maksymalnie 15 punktów za prace domowe.

Oceny i odpowiadające im przedziały punktowe:

2: 0..14; 3: 15..17; 3,5: 18..19; 4: 20..22; 4,5: 23..24; 5: 25..30

Wykład:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.