Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internet rzeczy (IoT)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-3IOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internet rzeczy (IoT)
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Komputery SBC 0900-FG1-3SBC
Programowanie mikroprocesorów 0900-FG1-2PM
Programowanie obiektowe 0900-FG1-1PO
Programowanie skryptowe 0900-FG1-2PS
Programowanie strukturalne 0900-FG1-1PS
Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO

Założenia (opisowo):

Znajomość systemów Linux i Windows. Znajomość języków programowania: C, C++, JavaScript, Python i Lua. Umiejętność programowania układów Arduino. Umiejętność konfigurowania i programowania komputerów jednopłytkowych (Raspberry Pi).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach laboratorium tworzone są układy składające się z podłączonych do sieci komputerowej czujników, urządzeń wykonawczych oraz programowalnych urządzeń sterujących (Arduino Uno, ESP8266, Raspberry Pi i LinkIt Smart 7688). Przeprowadzane ćwiczenia uwzględniają: programowanie MPU i SBC; tworzenie jednostronicowych internetowych aplikacji monitorujących i sterujących; tworzenie paneli HMI; instalację i konfigurację bezpłatnych serwerów IoT.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł: Kształcenie specjalistyczne).

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina: nauki fizyczne, informatyka.

Specjalność, poziom kształcenia : fizyka gier komputerowych i robotów, studia pierwszego stopnia.

Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 2.

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2 punkty ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym: 2 punkty ECTS; zajęcia z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1 punkt ECTS.

Tematyka zajęć:

 • Arduino Uno i moduły sieciowe z kontrolerem W5100 (Ethernet Shield). Konfiguracja lokalnej sieci komputerowej. Protokoły: UDP, TCP i HTTP.
 • Moduły WiFi z układem ESP8266. Programowanie ESP8266 w Arduino IDE oraz za pomocą języków skryptowych (Lua i MicroPython).
 • Jednostronicowa internetowa aplikacja monitorująca i sterująca układami Arduino oraz ESP8266 (HTML5, aRest, JavaScript, jQuery, WebSockets).
 • Kontrolowanie Raspberry Pi przez interfejs WWW (Python i framework Bottle oraz JavaScript i AJAX).
 • Platforma Blynk (instalacja i konfiguracja serwera IoT, programowanie układów Arduino i ESP8266, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika w aplikacji pracującej w systemach iOS i Android).
 • Virtuino – platforma HMI współpracująca z Arduino, ESP8266, brokerami MQTT i serwerami IoT.
 • Projekt Thinger.io (instalacja i konfiguracja serwera IoT, programowanie modułów mikrokontrolerowych, komunikacja między układami MCU).
 • Arduino i technologia OPC.
 • Protokoły Modbus TCP i Modbus RTU.
 • Arduino z modułem WiFi RS232.
 • Raspberry Pi i Node-RED (sterowanie układami Arduino i ESP8266, tworzenie graficznego interfejsu, protokół MQTT).
 • Konfigurowanie i programowanie LinkIt Smart 7688.

Literatura:

Podstawowa:

 1. „Internet rzeczy. Budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi”, Dominique D. Guinard, Helion 2017
 2. „Arduino. 65 praktycznych projektów”, John Boxall, Helion 2014
 3. „Arduino dla początkujących. Kolejny krok”, Simon Monk, Helion 2015
 4. „Arduino. Automatyka domowa dla każdego”, Marco Schwartz, Helion 2015
 5. „Python. 14 Twórczych projektów dla dociekliwych programistów”, Mahesh Venkitachalam, Helion 2016.
 6. Źródła internetowe: https://docs.blynk.cc/; http://docs.thinger.io/arduino/; https://github.com/marcoschwartz/aREST; https://www.blynk.cc/; http://virtuino.com/; https://www.atnel.pl/download/elektronika/atb_wifi/ATNEL-WIFI232-T_PL.pdf

Uzupełniająca:

 1. „Komputerowe systemy automatyki przemysłowej”, Roman Kwiecień, Helion 2014
 2. „Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer”, Jerzy Kluczewski, Itstart 2018.

Efekty uczenia się:

K_W24: ma podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i struktur danych

K_W25: zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu

K_W27: zna budowę i rozumie fizyczne podstawy działania wybranych podzespołów elektroniki analogowej i cyfrowej, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_W28: zna budowę wybranych elektronicznych przyrządów pomiarowych i rozumie zasady ich działania, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_U22: umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych

K_U23: umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

K_U25: umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internetu z poszanowaniem własności intelektualnej oraz zasad użytkowania

K_U27: umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z literatury i zasobów Internetu w odniesieniu do zagadnień elektroniki w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_U35: potrafi optymalnie dobrać zestaw przyrządów do zadania pomiarowego w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_K01: zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K05: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie punktacji:

 • maksymalnie 15 punktów za pracę na zajęciach,
 • maksymalnie 15 punktów za prace domowe.

Oceny i odpowiadające im przedziały punktowe:

2: 0..14; 3: 15..17; 3,5: 18..19; 4: 20..22; 4,5: 23..24; 5: 25..30

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.