Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe metody obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FX1-1KMO Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe metody obliczeniowe
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Narzędzia komputerowe 0900-FX1-1NKO
Wstęp do matematyki 0900-FX1-1WDM

Założenia (opisowo):

Podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux (zaliczony przedmiot Narzędzia komputerowe). Podstawy matematyki wyższej (zaliczone przedmioty Wstęp do matematyki i analiza matematyczna I).

Skrócony opis:

Nauka podstaw programowania w środowisku Mathematica lub Scilab. Rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu obliczeń numerycznych i symbolicznych w wyżej wymienionych środowiskach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 2

Moduł: narzędzia informatyki

Wymagania wstępne: Podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux (zaliczony przedmiot Narzędzia komputerowe). Podstawy matematyki wyższej (zaliczone przedmioty Wstęp do matematyki i analiza matematyczna I).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 30h

Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja, konsultacje, zajęcia praktyczne, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Z udziałem nauczyciela akademickiego: laboratorium 30h (1 pkt ECTS). Praca samodzielna: przygotowanie do zajęć w laboratorium komputerowym 45h, udział w konsultacjach 3h, przygotowanie do zaliczenia końcowego przedmiotu 6h (2 pkt ECTS).

Literatura:

SCILAB

[1] A. Brozi - Scilab w przykładach, Wydawnictwo Nakom (2010)

[12 P. Mathieu, P. Roux - Scilab, from theory to practice, Scilab: I. Fundamentals (2016)

[3] Dr. M. Affouf - Scilab by example (2012)

[4] H. Ramchandran, A.S. Nair - Scilab (A Free Software to Matlab) (2011)

[5] powszechnie dostępne źródła internetowe

MATHEMATICA

zalecana:

[1] R. Grzymkowski, A. Kapusta, T. Kuboszek, D. Słota – Mathematica 6, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego (2008)

[2] G. Drwal, R. Grzymkowski, A. Kapusta, D. Słota – Mathematica programowanie i zastosowania, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego (1995)

dodatkowa:

[3] Dorota Kowalczyk – Mathematica ... i grafika dla studentów i uczniów, Wydawnictwo Lynx-SFT 1996

[4] Dorota Kowalczyk – Mathematica ... i statystyka matematyczna dla studentów, Wydawnictwo Lynx-SFT 1996

[5] Radosław Grzymkowski, Adam Kapusta, Damian Słota – Mathematica narzędzie inżyniera, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1994

Efekty uczenia się:

K_W23 (zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych)

K_W24 (ma podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i struktur danych)

K_W25 (zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu)

K_W26 (zna podstawy metod numerycznych stosowanych do zagadnień fizyki oraz problemów techniki)

K_W29 (zna podstawowe zasady BHP oraz zasady BHP w laboratoriach fizycznych)

K_U05 (umie korzystać z komputerowych narzędzi do obliczeń symbolicznych)

K_U22 (umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych)

K_U23 (umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić)

K_U24 (umie wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania problemów matematyki i fizyki, w tym środowiska informatyczne do analizy danych, obliczeń numerycznych i symbolicznych)

K_K01 (zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych)

K_K05 (potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.