Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-2PEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania Unii Europejskiej i stanowionego w jej ramach prawa oraz rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Literatura podstawowa

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2011;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, jej mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie na rozwój instytucji i struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych w Europie i na świecie (K_W04)

- ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich

źródeł, podstawowych instytucji i mechanizmów w tym wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii (K_W05)

Umiejętności:

- potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej (K_U01)

- w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania (K_U05)

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)

- student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)

Sposób weryfikacji – egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń na ocenę uwzględniające również przygotowanie do zajęć oraz efekty prac zarówno w ramach stacjonarnej jak i zdalnej (e-learning) części zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.