Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-3PSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna w Europie
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami formułowania oraz realizowania polityki społecznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Istotę kursu stanowi analiza wyborów społecznych, sens i mechanizmy funkcjonowania ubezpieczenia społecznego, polityka na rzecz rozwoju demograficznego, zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom społecznym. W trakcie wykładów studenci powinni nabyć umiejętność rozumienia uwarunkowań w zakresie polityki społecznej, analizy systemów ubezpieczeń społecznych, rozumienia roli i działań państwa oraz organizacji pozarządowych, krytycznego spojrzenia na zmiany zachodzące w polityce społecznej współczesnej Europy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2005.

2. Rosati D. K., (red.) Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009.

3. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2008.

4. Kowalak T., Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2000.

5. Grosse T. G., (red.)Polityki europejskie w dobie kryzysu, Scholar 2016.

6.Szarfenberg R., Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psUEv2.pdf

Literatura dodatkowa:

1) Gruževskis B., Žmogaus socialinė raida. Užimtumas. Justitia, Vilnius 2002.

2) Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie współczesnych stosunków społecznych, kulturowych, wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne podłoże i uwarunkowania K_W07

ma wiedzę w zakresie statusu jednostki we współczesnym świecie, zna jej prawa oraz rolę jako twórcy systemów prawnych, ekonomicznych czy politycznych K_W09

potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk społecznych K_U06

potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój K_U10

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady są przygotowane jako prezentacje w Ms PowerPoint (na każdy wykład 20-30 slajdów), które po wykładzie są udostępniane drogą elektroniczną dla studentów. Podczas wykładów wykorzystywane są dane statystyczne Eurostatu i krajów członkowskich UE i wykresy ukazujące procesy społeczno-gospodarcze.

Na ćwiczeniach studenci mają mieć dobrze opanowany materiał przedstawiony na wykładach i wykazać się logicznym myśleniem podczas dyskusji omawianych tematów. Ćwiczenia będą prowadzone w formie prezentacji Ms PowerPoint (na każde ćwiczenie 15-25 slajdów). Grupy 2-3 osobowe studentów wybierają temat prezentacji multimedialnej związanej z problematyką zajęć dla dowolnie wybranego kraju Europy, którą przedstawiają w czasie 15-20 minut. Następnie odbywa się dyskusja z możliwością zadawania pytań autorom prezentacji. Pozostała część zajęć przeznaczona jest na omówienie tematu ćwiczeń z sylabusu. Końcowe kolokwium jest formą zaliczenia pisemnego z ćwiczeń.

Egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boguslavas Gruževskis
Prowadzący grup: Boguslavas Gruževskis, Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.