Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w naukach chemicznych - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 280-CS3-1STNCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w naukach chemicznych - teoria i praktyka
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metody statystyczne 310-CS1-1STT

Założenia (opisowo):

Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy danych chemicznych. Integrację teorii z praktycznymi zastosowaniami w badaniach chemicznych.

Umożliwienie studentom zrozumienia i wykorzystania podstawowych metod statystycznych w celu poprawy jakości eksperymentów chemicznych.

Zapewnienie solidnych podstaw w analizie danych oraz wnioskowaniu naukowym w kontekście nauk chemicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, takimi jak testowanie hipotez, które są niezbędne do analizy danych chemicznych i wnioskowania naukowego.

Nauczenie regresji, umożliwiającej analizę zależności między zmiennymi oraz prognozowanie wartości na podstawie danych empirycznych, co jest kluczowe w modelowaniu procesów chemicznych.

Wprowadzenie do planowania eksperymentu, co pozwala na efektywną organizację i realizację badań laboratoryjnych, minimalizując liczbę prób i zwiększając ich wartość informacyjną.

Zrozumienie analizy wariancji (ANOVA), co jest istotne dla porównywania średnich między różnymi grupami w eksperymentach chemicznych oraz identyfikowania czynników wpływających na zmienność danych.

Wprowadzenie do analizy składowych głównych (PCA), co umożliwia redukcję wymiarowości danych chemicznych oraz identyfikację ukrytych wzorców i struktur, co jest kluczowe w analizie dużych i złożonych zbiorów danych.

Dzięki tym celom studenci zyskują solidne przygotowanie do analizy danych chemicznych, planowania eksperymentów oraz interpretacji wyników, co stanowi nieodłączny element ich kształcenia w zakresie nauk chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian na komputerze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)