Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia teoretyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-2CHT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia teoretyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami mechaniki kwantowej oraz jej zastosowań zarówno w układach prostych, jak i tych bardziej złożonych, o realnym znaczeniu w chemii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Fizyczne podstawy mechaniki kwantowej, oraz postulaty mechaniki kwantowej jako konsekwencja filozoficznej analizy istoty doświadczenia.

2. Proste zastosowanie mechaniki kwantowej do opisu układów modelowych (cząstka w jednowymiarowym pudle potencjału, oscylator harmoniczny, rotator sztywny, efekt tunelowy).

3. Atom wodoru i jony wodoropodobne.

4. Metody przybliżone mechaniki kwantowej - rachunek zaburzeń, metoda wariacyjna, metoda Ritz, LCAO-MO.

5. Atomy wieloelektronowe w przybliżeniu jednoelektronowym, termy atomowe.

6. Metoda pola samouzgodnionego. Korelacja elektronowa.

7. Stany energetyczne cząsteczek, separacja ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera. Termy molekularne.

8. Podstawy kwantowej teorii molekuł. Przybliżona teoria struktury elektronowej jonu H2+. Orbitale molekularne i przybliżenie LCAO. Wiązanie chemiczne. Kowalencyjność, warunki efektywności tworzenia orbitali molekularnych. Orbitale wiążące i antywiążące, orbitalne diagramy energetyczne, klasyfikacja orbitali molekularnych ze względu na ich własności symetrii.

Literatura:

1. W. Kołos - Chemia kwantow, PWN, Warszawa 1978.

2. L. Piela - Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa 2004.

3. R.F. Nalewajski - Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN, Warszawa

2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)