Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura chemiczna i bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3LCB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Literatura chemiczna i bazy danych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Chemii sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 310-CS1-1PDWII-1

Założenia (opisowo):

Umiejętność wyszukiwania pozycji literaturowych w katalogach bibliotecznych (Szkolenie biblioteczne), posługiwanie się prostymi programami do rysowania struktur chemicznych (Technologie informacyjne).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania literatury chemicznej polsko- i angielskojęzycznej w dostępnych źródłach tradycyjnych i elektronicznych.

Pełny opis:

1. Google i inne wyszukiwarki internetowe. Krytyczne korzystanie z informacji pozyskiwanych z Internetu i sposoby ich weryfikacji.

2. Wydawnictwa książkowe i kompilacje danych (źródła typu encyklopedie, textbooks, handbooks, comprehensive).

3. Pełnotekstowe chemiczne bazy danych, prace oryginalne i przeglądowe, patenty.

4. Współczynnik oddziaływania Impact Factor i jego znaczenie, lista JCR, numery ORCID i DOI, baza Web of Science.

5. Sposoby ściągania i cytowania danych bibliograficznych publikacji.

6. Informacje w katalogach firm chemicznych. Wyszukiwanie danych fizykochemicznych i spektroskopowych związków, korzystanie z programów typu predict NMR.

7. Samodzielne sporządzenie przeglądu literaturowego związanego z tematem wykonywanej pracy licencjackiej.

Ogólny nakład pracy Studenta: 25 godz., w tym udział w zajęciach: 15 godz.;

Literatura:

- ogólnie dostępne źródła internetowe,

- e-zasoby Biblioteki Głównej UwB.

Efekty uczenia się:

- umiejętność krytycznego podejścia do informacji i materiałów pozyskanych z ogólnie dostępnych źródeł internetowych oraz weryfikacji ich prawdziwości i rzetelności;

- umiejętność przeszukiwania baz danych polsko- i angielskojęzycznych w zakresie wyszukiwania informacji chemicznej, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;

- umiejętność samodzielnego opracowania pozyskanych informacji i przedstawienia ich w postaci raportu pisemnego lub wystąpienia ustnego;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność Studenta na zajęciach oraz wykonanie dwóch zadań samodzielnych. Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 310-CS1-1PDWII-1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 310-CS1-1PDWII-1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.