Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia produktów farmaceutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWI-5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produktów farmaceutycznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Metody syntezy i technologii środków leczniczych, omówione pod kątem technologicznym, jak i chemicznym. Przedstawiona zostanie technologia różnych form podania leku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Metody syntezy i technologii środków leczniczych.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z metodami syntezy i technologii środków leczniczych zarówno pod katem technologicznym, jak i chemicznym. Zostaną przedstawione zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania oraz otrzymywanie wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych. Przedstawiona zostanie technologia róznych form podania leku. Zapoznanie się z niektórymi zagadnieniami ma charakter warsztatów.

Literatura:

1. K.H. Bauer, K.-H. Fromming, C. Fuhrer, Technologia postaci leku z elementami biofarmacji, MedPharm Polska, 2012

2. red. K. Kieć – Kononowicz, Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych,

Wyd. UJ, Kraków 2006.

3.T. Tkaczyński, D. Tkaczyńska: Synteza i Technologia Chemiczna Leków. PZWL. Warszawa 1984.

4. A. I. Vogel ” Preparatyka organiczna” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.

5. Farmakopea VI.

Efekty uczenia się:

KP7_WG6 - Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie chemii.

KP7-UU1 - Umiejętności, absolwent potrafi określić kierunki dalszego samokształcenia.

KP7-KK1 - Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową.

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin oraz zaliczenie warsztatów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Jastrzębska
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Izabella Jastrzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody syntezy i technologii środków leczniczych, omówione pod kątem technologicznym, jak i chemicznym. Przedstawiona zostanie technologia różnych form podania leku.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z metodami syntezy i technologii środków leczniczych zarówno pod katem technologicznym, jak i chemicznym. Zostaną przedstawione zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania oraz otrzymywanie wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych. Przedstawiona zostanie technologia róznych form podania leku. Zapoznanie się z niektórymi zagadnieniami ma charakter warsztatów.

Literatura:

1. K.H. Bauer, K.-H. Fromming, C. Fuhrer, Technologia postaci leku z elementami biofarmacji, MedPharm Polska, 2012

2. red. K. Kieć – Kononowicz, Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych,

Wyd. UJ, Kraków 2006.

3.T. Tkaczyński, D. Tkaczyńska: Synteza i Technologia Chemiczna Leków. PZWL. Warszawa 1984.

4. A. I. Vogel ” Preparatyka organiczna” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.

5. Farmakopea VI.

Uwagi:

Zajęcia w formie: wykład wraz z zajęciami warsztatowymi

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Jastrzębska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody syntezy i technologii środków leczniczych, omówione pod kątem technologicznym, jak i chemicznym. Przedstawiona zostanie technologia różnych form podania leku.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z metodami syntezy i technologii środków leczniczych zarówno pod katem technologicznym, jak i chemicznym. Zostaną przedstawione zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania oraz otrzymywanie wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych. Przedstawiona zostanie technologia róznych form podania leku. Zapoznanie się z niektórymi zagadnieniami ma charakter warsztatów.

Literatura:

1. K.H. Bauer, K.-H. Fromming, C. Fuhrer, Technologia postaci leku z elementami biofarmacji, MedPharm Polska, 2012

2. red. K. Kieć – Kononowicz, Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych,

Wyd. UJ, Kraków 2006.

3.T. Tkaczyński, D. Tkaczyńska: Synteza i Technologia Chemiczna Leków. PZWL. Warszawa 1984.

4. A. I. Vogel ” Preparatyka organiczna” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.

5. Farmakopea VI.

Uwagi:

Zajęcia w formie: wykład wraz z zajęciami warsztatowymi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.