Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statistical Thermodynamics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-1TEST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statistical Thermodynamics
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Probability Theory: Probability densities, cumulants and correlations; binomial distribution; laws of large numbers.

2. Phase space densities; Liouville's theorem,

3 .Classical Statistical Mechanics: Postulates; microcanonical, canonical and grand canonical ensembles. Partition function, free energy; classical limit; grand potential;

4.The microcanonical ensemble. Entropy; irreversibility; laws of thermodynamics (derivation); applications: paramagnet, ideal gas

5.Thermodynamics. Thermodynamic potentials and processes; phase equilibria;

dilute solutions; chemical reactions.

6. Ideal quantum gases

Efekty uczenia się:

Statistical Mechanics, 2nd ed., by F. Schwabl (Springer, 2006);

Statistical Mechanics, 2nd ed., by R.K. Pathria

(Butterworth-Heinemann, 1996)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)