Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theoretical Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-CHTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Theoretical Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: erazmus 2023
Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The basic aim is to provide students with knowledge of various theoretical methods that can be used to study selected properties of chemical systems and processes occurring in them, and to develop skills to apply these methods in chemical practice. The lecture presents the basic assumptions and mathematical scheme of quantum mechanics, as well as the possibilities and limitations in its application to solve chemical problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The physical fundamentals of quantum mechanics, quantum mechanics postulates as a consequence of the philosophical analysis of the experimental data.

2. The application of the quantum mechanics to simple systems, like particle in 1-dimensional well of potential, quantum harmonic oscillator, rigid rotor, the potential barrier – tunneling effect

3. The hydrogen atom and hydrogen-like ions

4. The approximate method of quantum mechanics (the perturbation method, the variational method, the Ritz method).

5. The multi-electron atoms in the one–electron approximation, atomic terms.

6. The Hartree-Fock method and Hartree-Fock-Roothaan method. Electron correlation.

7. Energetic levels of the molecules, the separation of electronic motion, nuclear vibrations, and molecular rotation, the Born-Oppenheimer approximation.

8. The molecular orbital theory and its linear variation LCAO-MO. Application to the homomolecules, the Huckel’s method.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins Physical Chemistry 10 ed.: Oxford: Oxford University Press, 2014

2. M Miller, Fundamentals of Quantum Chemistry: Molecular Spectroscopy and Modern Electronic Structure Computations 2001st Edition, Kluwer Academic Publishers

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written examination at the end of the course.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)