Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1HYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć z hydrologii zostanie usystematyzowana wiedza na temat obiegu wody w przyrodzie oraz współczesnych problemów hydrosfery. Student powinien posiadać zakres wiadomości przyrodniczych na poziomie podstawowym matury z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Dodatkowo student powinien mieć zaliczone laboratoria i wykłady z meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot służy poznaniu cech hydrosfery na kuli ziemskiej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Student poznaje zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne oraz ich losowość w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych. Ważnym elementem zajęć jest poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących wykorzystania zasobów wodnych i ich ochrony.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie: K_W01, K_U02, K_U12

2. Student charakteryzuje uwarunkowania geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody, wyjaśnia relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną: K_W03, K_W05, K_U02, K_U09

3. Wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej,

regionalnej i lokalnej: K_W11, K_U07, K_U13, K_K08

4. Ocenia zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody oraz posługuje się argumentami na rzecz rozwoju zrównoważonego: K_U18, K_U05, K_U06, K_U22, K_K08, K_K11

5. Wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii: K_W07, K_K03, K_K04, K_K09, K_K10, K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Ćwiczenia terenowe oceniane są na podstawie samodzielnie wykonanej analizy warunków hydrologicznych wybranego obszaru. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć z hydrologii zostanie usystematyzowana wiedza na temat obiegu wody w przyrodzie oraz współczesnych problemów hydrosfery. Student powinien posiadać zakres wiadomości przyrodniczych na poziomie podstawowym matury z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Dodatkowo student powinien mieć zaliczone laboratoria i wykłady z meteorologii i klimatologii.

Pełny opis:

Przedmiot służy poznaniu cech hydrosfery na kuli ziemskiej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Student poznaje zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne oraz ich losowość w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych. Ważnym elementem zajęć jest poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących wykorzystania zasobów wodnych i ich ochrony.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.