Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty zielonej chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-2PDWI-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty zielonej chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zielonej chemii oraz możliwościami praktycznego zastosowania zasad zielonej chemii w nowoczesnym laboratorium oraz przemyśle chemicznym.Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowe treści programowe realizowane są w ramach konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów: II rok - studia I stopnia

Liczba godzin: 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wyklad

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin

udział w wykładzie : 15 godz

Konsultacje: 5 godz

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Literatura:

- T. Paryjczak, A. Lewicki, M.Zaborski - Zielona Chemia, PAN, Łódż 2005

- B.Burczyk, Zielona Chemia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wrocław 2014

- P.T.Anastas, Ed.Handbook of Green Chemistry- Green Catalysis 2009

- artykuły z czasopism: Przemysł Chemiczny, Wiadomości Chemiczne, Laboratorium

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 - student zna zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_WG7 - student zna metody i środki ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

KP6_UK1 - student potrafi w sposób popularnonaukowy przedstawić określone informacje z ochrony środowiska

KP6_UU1 - student potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KK1 - studend jest gotowy do krytycznego oceniania informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowe treści programowe realizowane są w ramach konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów: II rok - studia I stopnia

Liczba godzin: 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wyklad

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin

udział w wykładzie : 15 godz

Konsultacje: 5 godz

Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzin

Literatura:

- T. Paryjczak, A. Lewicki, M.Zaborski - Zielona Chemia, PAN, Łódż 2005

- B.Burczyk, Zielona Chemia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wrocław 2014

- P.T.Anastas, Ed.Handbook of Green Chemistry- Green Catalysis 2009

- artykuły z czasopism: Przemysł Chemiczny, Wiadomości Chemiczne, Laboratorium

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)