Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3EDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy o środowisku życia człowieka oraz umiejętność jej wykorzystania w rozwiązywaniu problemów zawodowych oraz w działaniach związanych z nieformalną edukacją ekologiczną różnych grup wiekowych i zawodowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok studiów pierwszego stopnia, semestr szósty letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

konwersatoria -15 godz.

Punkty ECTS: 1

Metody dydaktyczne: referat, dyskusja, praca z literaturą, konsultacje

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz., w tym udział w konwersatoriach 15 godz., przygotowanie do zajęć, zaliczeń, praca własna studenta: 8 godz., udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:16,9 godz., 0,7 pkt ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godz., 1 ECTS

Prowadząc zajecia: dr Alina Stankiewicz

Literatura:

Wójcik J. 2020 -Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi. Wyd. PWN, Warszawa

Karaczun Z. M., Obidoska G., Indeka L. 2016 -Ochrona środowiska: współczesne problemy. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wolański N. 2012 -Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2021 -Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Attenborough D.2021. - Życie na naszej planecie. Moja historia, wasza przyszłość. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Sala E. 2020 - Natura natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy? Wyd. National Geographic, Warszawa

Łubieński S. 2020- Książka o śmieciach. Wyd. Agora , Warszawa

Gates B. 2021 - Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej? Rozwiązania które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy. Wyd. Agora, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student ma świadomość skutków presji człowieka na środowisko K_ KO7

2. Student docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej K_KO2

3. Student analizuje i ocenia problemy i zagrożenia środowiskowe K_U16

4. Student analizuje zwi4zki między środowiskiem, zdrowiem człowieka

i uwarunkowaniami socjo-ekonomicznym K_U13

5. Student wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej,

regionalnej, lokalnej i osobniczejK_W11

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena efektów uczenia się następuje w czasie prezentacji referatów ilustrowanych prezentacją multimedialną, pisemnego streszczenia wystąpienia i dyskusji podczas konwersatoriów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww. Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Teams w czasie rzeczywistym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.