Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka zagrożeń środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3FZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka zagrożeń środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z wybranymi zagadnieniami związanymi ze zjawiskami fizycznymi mającymi wpływ na środowisko lub człowieka.

Skrócony opis:

Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w poruszanej tematyce. Student nabywa wiedzę w jaki sposób można monitorować dane zagrożenie. Zjawiska i procesy fizyczne zostaną przedstawione i opisane teoretycznie, jak również pod kątem norm prawnych obowiązujących w Polsce. Z częścią zagadnień student zapozna się w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0200-OS1-5FZS,

Język przedmiotu Polski lub angielski

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Rok studiów /semestr III rok/I stopień

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., laboratorium 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Siemiński: „Fizyka zagrożeń środowiska”

2. M. Siemiński: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”

3. D. Halliday, R. Resnick: „Fizyka”

4 J. Lewandowski (red.): „Ergonomia”

5. Z. Engel: „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”

6. D. Koradecka (red.): „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

7. Aktualne Dzienniki Ustaw

Literatura uzupełniająca:

1. A. Czerwiński: „Blaski i cienie promieniotwórczości”

2. D Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki”

3. J.W. Kane, M.M. Sternheim „Fizyka dla przyrodników”

4. P.G. Hewitt „Fizyka wokół nas”

5. A. Januszajtis, J. Langer: „Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich – Fizyka”

6. A. Lipowczan: „Podstawy pomiarów hałasu”

7. Cz. Puzyna: „Ochrona środowiska pracy przed hałasem”

8. Cz. Puzyna: „Podstawowe wiadomości o dźwiękach i ich oddziaływaniu na organizm”.

9. M. Wykowska: „Ergonomia”

10. J. Grzonkowski: „Cele i kryteria dobrego oświetlenia”, Światło 4/98, s.19

11. J.Bąk: „Oświetlanie wnętrz na podstawie PN-EN 12-464-1”

Efekty uczenia się:

1. KA6_WG1 - Absolwent zna, rozumie i opisuje zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie;

2. KA6_UW2 - Absolwent potrafi używać komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników;

3. KA6_UU1 - absolwent uczy się samodzielnie wybranych zagadnień;

4. KA6_KK1 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest egzamin pisemny (test lub/i pytania otwarte) oraz zaliczenie sprawozdań z laboratoriów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w poruszanej tematyce. Student nabywa wiedzę w jaki sposób można monitorować dane zagrożenie. Zjawiska i procesy fizyczne zostaną przedstawione i opisane teoretycznie, jak również pod kątem norm prawnych obowiązujących w Polsce. Z częścią zagadnień student zapozna się w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

rofil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0200-OS1-5FZS,

Język przedmiotu Polski lub angielski

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Rok studiów /semestr III rok/I stopień

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., laboratorium 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Siemiński: „Fizyka zagrożeń środowiska”

2. M. Siemiński: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”

3. D. Halliday, R. Resnick: „Fizyka”

4 J. Lewandowski (red.): „Ergonomia”

5. Z. Engel: „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”

6. D. Koradecka (red.): „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

7. Aktualne Dzienniki Ustaw

Literatura uzupełniająca:

1. A. Czerwiński: „Blaski i cienie promieniotwórczości”

2. D Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki”

3. J.W. Kane, M.M. Sternheim „Fizyka dla przyrodników”

4. P.G. Hewitt „Fizyka wokół nas”

5. A. Januszajtis, J. Langer: „Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich – Fizyka”

6. A. Lipowczan: „Podstawy pomiarów hałasu”

7. Cz. Puzyna: „Ochrona środowiska pracy przed hałasem”

8. Cz. Puzyna: „Podstawowe wiadomości o dźwiękach i ich oddziaływaniu na organizm”.

9. M. Wykowska: „Ergonomia”

10. J. Grzonkowski: „Cele i kryteria dobrego oświetlenia”, Światło 4/98, s.19

11. J.Bąk: „Oświetlanie wnętrz na podstawie PN-EN 12-464-1”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.