Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ekologia populacji zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Ekologia populacji zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw ekologii zwierząt.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi procesów zachodzących wewnątrz populacji (ze szczególnym uwzględnieniem struktury socjalnej i płciowej) oraz pomiędzy różnymi populacjami, jak również podkreślenie roli doboru naturalnego w kształtowaniu tych procesów.

Pełny opis:

A. Krótkie przypomnienie zasad działania doboru naturalnego i pojęcia dostosowania.

B. Struktura socjalna populacji.

1. Genetyczne i środowiskowe podłoże zachowań zwierząt.

2. Dlaczego zwierzęta żyją w grupach?

3. Hierarchia dominacji. Koszty dominacji. Strategia agresora i ustępującego jako strategia ewolucyjnie stabilna mieszana. Strategie ewolucyjnie stabilne. Konflikty o zasoby.

4. Zachowania "altruistyczne". Dobór krewniaczy, dostosowanie łączne. Zjawiska, które tłumaczy dobór krewniaczy. Altruizm zwrotny. Argumenty przeciwko doborowi grupowemu.

5. Gatunki eusocjalne. Organizacja społeczeństw owadów błonkoskrzydłych (pszczół, trzmieli, mrówek), termitów i golców. Hipotezy dotyczące pochodzenia eusocjalności u zwierząt, system haplodiploidalny a eusocjalność u błonkówek. Konflikt między królową a robotnicami błonkoskrzydłych o proporcję płci osobników reprodukcyjnych.

6. Konflikt rodzice-potomstwo dotyczący czasu zakończenia opieki rodzicielskiej i wielkości nakładów rodzicielskich.

C. Struktura płciowa populacji.

1. Systemy kojarzenia, ich ewolucja i tło środowiskowe. Monogamia, poligynia, model progu poligynii, poliandria, promiskuizm, tokowiska ptaków. Strategie ewolucyjnie stabilne na tokowisku. Konflikt między dwoma płciami. Opieka nad potomstwem.

2. Strategia konkurencji plemników i związane z nią adaptacje: adaptacje samców, adaptacje plemników.

3. Dymorfizm płciowy, dobór płciowy, ewolucja cech epigamicznych wg teorii Fishera (ewolucja samoprzyspieszająca), inne teorie, dobór płciowy u gatunków monogamicznych. Sygnalizowanie jakości osobniczej i związane z tym koszty.

4. Alternatywne strategie rozrodcze. Zmiana płci.

5. Proporcja płci w populacji, uwarunkowania środowiskowe i fizjologiczne. Jak samice ptaków decydują o płci potomstwa?

D. Problem adaptacji. Krytyka programu adaptacjonistycznego. Ograniczenia w ewolucji adaptacji.

E. Ewolucja interakcji między populacjami.

1. Koewolucja, hipoteza Czerwonej Królowej.

2. Drapieżnictwo – adaptacje potencjalnych ofiar, mimikra, modyfikacje historii życiowych.

3. Mutualizm. Warunek stabilności mutualizmu. Ewolucyjne znaczenie symbiozy – ewolucja Eukaryota.

4. Konkurencja międzygatunkowa i jej ewolucyjne znaczenie.

Literatura:

J.R. Krebs, N.B. Davies. “Wprowadzenie do ekologii behawioralnej”. PWN, Warszawa, 2021.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WG5, KA7_WG6, KA7_UK5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Taylor
Prowadzący grup: Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Taylor
Prowadzący grup: Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.