Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, na którą składają się: zabójstwo, dzieciobójstwo, eutanazja, namowa lub pomoc do samobójstwa, przerwanie ciąży za zgodą kobiety, przerwanie ciąży bez zgody kobiety, śmierć kobiety jako następstwo aborcji, nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężki uszczerbek na zdrowiu, zwykłe i lekkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, udział w bójce lub pobiciu, użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia, narażenie na niebezpieczeństwo, narażenie na chorobę wywołaną wirusem HIV, zakaźną lub weneryczną, nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

I. Zagadnienia wprowadzające i definicyjne z obszaru prawa karnego i kryminologii.

II. Statystyczny obraz przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu.

III. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zabójstw, dzieciobójstw, eutanazji, namowy do samobójstwa (lub pomocy).

IV. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty przerwania ciąży za zgodą kobiety, przerwania ciąży bez zgody kobiety, śmierci kobiety jako następstwa aborcji oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci.

V. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zwykłego i lekkiego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, udziału w bójce i pobiciu, użyciu niebezpiecznego narzędzia.

VI. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty narażenia na niebezpieczeństwo, narażenia na chorobę wywołaną HIV, zakaźną lub weneryczną, nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie.

VII. Polityka kryminalna w zakresie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – monograficzny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. – rok II st. II/sem. letni

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 1

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do egzaminu 9 godz., egzamin 1 godz. Razem: 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 16,9 godzin, co odpowiada 0,7 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 10 godz., co odpowiada 0,4 pkt ECTS.

Literatura:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

3. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021

4. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

5. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016

6. Statystyki kryminalne z https://statystyka.policja.pl/ oraz https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/

Efekty uczenia się:

STUDENT ZNA I ROZUMIE:

- strukturę i dynamikę przestępczości i patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności (KA6_WG2)

- wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym (KA6_WG5)

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych (KA6_WG7)

STUDENT POTRAFI:

- przedstawiać wyniki prowadzonych analiz z użyciem specjalistycznej terminologii oraz dyskutować o nich (KA6_UK1)

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych (KA6_UK2)

STUDENT JEST GOTÓW DO:

- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w postaci testu (co najmniej 20 pytań). Uzyskanie co najmniej 51% punktów stanowi warunek pozytywnej oceny końcowej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

I. Zagadnienia wprowadzające i definicyjne z obszaru prawa karnego i kryminologii.

II. Statystyczny obraz przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu.

III. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zabójstw, dzieciobójstw, eutanazji, namowy do samobójstwa (lub pomocy).

IV. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty przerwania ciąży za zgodą kobiety, przerwania ciąży bez zgody kobiety, śmierci kobiety jako następstwa aborcji oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci.

V. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zwykłego i lekkiego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, udziału w bójce i pobiciu, użyciu niebezpiecznego narzędzia.

VI. Prawne, etiologiczne i fenomenologiczne aspekty narażenia na niebezpieczeństwo, narażenia na chorobę wywołaną HIV, zakaźną lub weneryczną, nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie.

VII. Polityka kryminalna w zakresie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – monograficzny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. – rok II st. II/sem. letni

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 1

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do egzaminu 9 godz., egzamin 1 godz. Razem: 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 16,9 godzin, co odpowiada 0,7 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 10 godz., co odpowiada 0,4 pkt ECTS.

Literatura:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

3. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021

4. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

5. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016

6. Statystyki kryminalne z https://statystyka.policja.pl/ oraz https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/

Uwagi:

Wykład: egzamin pisemny w postaci testu (co najmniej 20 pytań). Uzyskanie co najmniej 51% punktów stanowi warunek pozytywnej oceny końcowej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.