Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Novel Technologies in Wildlife Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1NTW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Novel Technologies in Wildlife Studies
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Students will be shown a number of modern tools used in nature monitoring and wildlife studies.

Skrócony opis:

Novel technologies in wildlife studies will be presented during field-working course.

Modern tools we will use in the classes are trail cameras, passive acoustic recorders, GPS loggers, thermovision monocular, UAV images.

Pełny opis:

Substantive content:

• Novel technologies in wildlife studies will be presented during field-working course

• Field classes will contain short theoretic introduction to each topic and equipment handling

• Topics raised and the field course:

• The use of trail cameras in fauna monitoring and behavioral studies

• GPS logging devices to use in movement ecology studies

• Thermovision for night monitoring of fauna

• UAV images in bird breeding surveys.

Literatura:

Literature:

Silvy NJ. 2020. The Wildlife Techniques Manual: Volume 1: Research. Johns Hopkins University Press

Optional articles provided by the Course Coordinator

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

Attenence and active participation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mirski
Prowadzący grup: Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mirski
Prowadzący grup: Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)