Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1EKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z ekologii: od poziomu globalnego (energia i materia w biosferze) poprzez funkcjonowanie ekosystemów, populacji, aż do funkcjonowania osobnika w środowisku. Student poznaje także metodykę prowadzenia badań terenowych z dziedziny ekologii, w praktyce poznaje zależności istniejące między populacjami oraz sposoby określanie podstawowych parametrów charakteryzujących populacje.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Historia i warunki powstania życia na Ziemi; Biosfera jako układ termodynamicznie otwarty - przepływ energii przez biosferę; Ekologia populacyjna: poziomy organizacji systemów biologicznych, struktura populacji, nisza ekologiczna, mechanizmy wzrostu populacji, regulacja liczebności, fluktuacje i cykle populacyjne, zależność od zagęszczenia. Interakcje między populacjami i gatunkami: zasoby i ich konsumenci, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja, mutualizm, ewolucja interakcji międzygatunkowych, sukcesja ekologiczna. Pojęcie ekosystemu. Ekologia ewolucyjna: pojęcie adaptacji i ewolucja adaptacji, adaptacja w heterogennym i zmiennym środowisku, ewolucja strategii życiowych. Ekologia fizjologiczna: fizjologiczne podłoże adaptacji (bioenergetyka organizmów). Biocenozy: struktura biocenozy, zmiany w biocenozach, różnorodność biologiczna, metabolizm biocenoz: produkcja pierwotna i wtórna, dekompozycja, cykle biogeochemiczne (azoty, węgla, żelaza). Globalne cykle pogodowe. Przyczyny i skutki globalnych zmian klimatycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Weiner Życie i ewolucja biosfery. WN PWN Warszawa

C. Krebs Ekologia WN PWN Warszawa

Begon, Mortimer, ThomsonEkologia populacji WN PWN Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Claude Combes Ekologia i ewolucja pasożytnictwa WN PWN Warszawa

Schmidt-Nielsen Fizjologia Zwierząt WN PWN Warszawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.