Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia cz 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2MKR2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia cz 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program obejmuje zagadnienia: finanse publiczne i budżet państwa; inflacja; bezrobocie i rynek pracy; rynek kapitałowy i pieniężny w strukturze rynków finansowych; cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego; mechanizm ekspansji gospodarczej; polityka handlowa.

Literatura:

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Mankiw G. N., Taylor M. P., Makroekonomia, PTE, Warszawa 2016

Nasiłowski M., System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2011

Teoria Ekonomii, Tom II: Makroekonomia, (red.) K. Meredyk, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

Uzupełniająca:

Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

Nowak A. Z., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015

Snowdown B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

Student wyjaśnia i poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu makroekonomii – MKR2_01; KP6_WG1 – kolokwium, aktywność na zajęciach, prace domowe

Student objaśnia zasady funkcjonowania procesów ekonomicznych w gospodarce - MKR2_02; KP6_WG2 – kolokwium, aktywność na zajęciach

Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian - MKR2_03; KP6_WG4 - kolokwium

Efekty w zakresie umiejętności:

Student analizuje przyczyny, skutki oraz przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych przy wy-korzystaniu odpowiednich danych makroekonomicznych - MKR2_U01; KP6_UW1 – kolokwium, aktywność na zajęciach, prezentacja

Student dokonuje oceny problemów makroekonomicznych, wykorzystując odpowiednie naukowe metody ekonomiczne - MKR2_U02; KP6_UU2 – kolokwium, aktywność na zajęciach, prace domowe

Student potrafi przygotować wypowiedź ustną na temat zagadnienia makroekonomicznego, wykorzystując odpowiednie materiały źródłowe - MKR2_U03; KP6_UO1 – aktywność na zajęciach

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

Student docenia potrzebę ciągłego samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy w zakresie makroekonomii - MKR2_K01; KP6_KK1 – aktywność na zajęciach, prace domowe, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Do egzaminu są dopuszczeni są studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cudowska-Sojko
Prowadzący grup: Mateusz Borkowski, Anna Cudowska-Sojko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.