Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2STA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-EN1-1MAT

Założenia (opisowo):

Kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Studenci powinni zapoznać się z istotnymi elementami statystyki opisowej pozwalającymi na stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poszczególne części materiału obejmują: analizę struktury, analizę zależności cech oraz miary dynamiki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów:nie stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 2 rok, III semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 9 godz.

udział w ćwiczeniach – 18 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 27 godz./1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji). Z1_W07

2STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej). Z1_W07

2STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych). Z1_W07

2STA_U01 Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej. Z1_U02

2STA_U02 Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną). Z1_U02

2STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej. Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-EN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszczególne części materiału obejmują: analizę struktury, analizę zależności cech oraz miary dynamiki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów:nie stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 2 rok, III semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 9 godz.

udział w ćwiczeniach – 18 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 27 godz./1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-EN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszczególne części materiału obejmują: analizę struktury, analizę zależności cech oraz miary dynamiki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów:nie stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 2 rok, III semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 9 godz.

udział w ćwiczeniach – 18 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 27 godz./1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.