Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3EKR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji gospodarczej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godzin wykładu, 9 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach – 9 godzin

Udział w ćwiczeniach – 9 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Przygotowanie referatu - 15 godzin

Egzamin i kolokwium - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 18h- 0,72; o charakterze praktycznym: 2h- 0,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2) J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3) M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

1) R. Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, Paperback 2015.

2) T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

3) E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

4) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, K. Żukowska (red.), SGH, Warszawa 2007.

5) H.T. Tendera- Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student ma wiedzę w zakresie relacji instytucjonalnych, w szczególności w UE, kompetencji instytucji integracyjnych oraz ich roli w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych KP6_WG2

Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych (zwłaszcza UE) oraz ich elementów; ma wiedzę na temat historycznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań zmian tych struktur, a także konsekwencjach, jakie ponoszą kraje członkowskie przystępujące do ugrupowań integracyjnych KP6_WG4

Weryfikacja efektów kształcenia:

KP6_WG2: kolokwium, referat, egzamin końcowy

KP6_WG4: kolokwium, referat, egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie i prezentacja referatu, kolokwium pisemne.

Egzamin końcowy (pisemny).

Standardowa skala ocen. 51% punktów na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godzin wykładu, 9 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach – 9 godzin

Udział w ćwiczeniach – 9 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Przygotowanie referatu - 15 godzin

Egzamin i kolokwium - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 18h- 0,72; o charakterze praktycznym: 2h- 0,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2) J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3) M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

1) R. Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, Paperback 2015.

2) T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

3) E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

4) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, K. Żukowska (red.), SGH, Warszawa 2007.

5) H.T. Tendera- Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godzin wykładu, 9 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w wykładach – 9 godzin

Udział w ćwiczeniach – 9 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Przygotowanie referatu - 15 godzin

Egzamin i kolokwium - 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 18h- 0,72; o charakterze praktycznym: 2h- 0,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2) J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3) M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

1) R. Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, Paperback 2015.

2) T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

3) E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

4) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, K. Żukowska (red.), SGH, Warszawa 2007.

5) H.T. Tendera- Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.