Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2LCEL Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka celna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej

polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową

w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki

celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE

oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość zagadnień z zakresu handlu zagranicznego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 18 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 25 h

- udział w w konsultacjach; 12 h

- przygotowanie do egzaminu: 43 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 (ECTS: 1,28)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego

kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University Press, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Radzewicz, "Kodeks celny elementy kalkulacyjne", ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

3XCEL_W01 Student zna normy, reguły i zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych działających w warunkach

określonej polityki celnej (L1_W03)

3XCEL_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań działalności logistycznej w

ramach określonej polityki celnej (L1_W09)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (test składający się z pytań otwartych i zamkniętych).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą oraz ewolucją ceł, a także kierunkami zmian oraz przesłankami współczesnej

polityki celnej. Słuchacz nabywa wiedzę z zakresu istoty oraz narzędzi polityki celnej oraz wpływu ceł na współczesną wymianę towarową

w skali kraju oraz gospodarki światowej.

Przedmiotem wykładu będą narzędzia polityki celnej, efekty cła, funkcja ochronna i funkcja fiskalna polityki celnej a także wpływ polityki

celnej na handel zagraniczny. Na przykładzie UE zostaną omówione zasady obowiązujące przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE

oraz procedury celne w związku z przewozem towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość zagadnień z zakresu handlu zagranicznego

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 18 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 25 h

- udział w w konsultacjach; 12 h

- przygotowanie do egzaminu: 43 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 (ECTS: 1,28)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego

kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University Press, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Radzewicz, "Kodeks celny elementy kalkulacyjne", ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.