Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podatki pośrednie w transporcie i spedycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2LPPT Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatki pośrednie w transporcie i spedycji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta, w pogłębionym stopniu, w problematykę związaną z rozliczeniami podatkowymi, jakie występują w działalności transportowej i spedycyjnej - ze szczególnym uwzględnieniem podatków pośrednich. Student, w pogłębionym stopniu, zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które mają zastosowanie w tego typu działalności, zakresem ich stosowania, stosowanymi konstrukcjami podatkowymi, stawkami oraz podstawowymi dokumentami i wymogami formalnymi związanymi z ich rozliczaniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV

Wymagania wstępne: posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu obciążeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- przygotowanie do wykładów: 18 h

- konsultacje z prowadzącym: 18 h

- przygotowanie do egzamin: 40 h

- udział w egzaminie: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 28 h, 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 70 h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. P. Barnik i in., Podatek VAT w branży TSL, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.

2. S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matuszewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

4. H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Ustawy regulujące poszczególne podatki.

Efekty uczenia się:

2LPPT_WG1 Student ma rozszerzoną wiedzę o systemie podatkowym i zasadach funkcjonowania podatków pośrednich KP7_WG2

2LPPT_WG2 Student ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawno-podatkowych i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KP7_WG5

2LPPT_KK1 Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa podatkowego KP7_KK5

2LPPT_KR1 Student potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, itp.) w celu rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii, ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w obszarze nauk społecznych KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.