Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wejście na rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1WRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wejście na rynek pracy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia alternatywne dla osób zwolnionych z zajęć Wychowania fizycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, a także rozwój kompetencji miękkich wymaganych na rynku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.

Rok studiów: I, semestr I lub II.

Liczba godzin z podziałem na formę prowadzenia zajęć: 30 godz. ćwiczenia,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, forma zajęć stacjonarnych.

Punkty ECTS: dla przedmiotu nie przewidziano punktów ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godz.

Wskaźniki ilościowe: 30 godz.

Literatura:

1. Olga Castanyer: Asertywność-jak docenić samego siebie,

2. Wolfgang Hars: Jestem dobry-profesjonalne kształtowanie i reklamowanie własnego wizerunku,

3. John Adair: Sztuka twórczego myślenia,

4. John Stewart: Mosty zamiast murów-podręcznik komunikacji interpersonalnej,

5. Dorota Gromnicka: Jak zbudować poczucie własnej wartości,

6. Melanie Greenberg: Mózg odporny na stres,

7. Alison Hardingham, Praca w zespole, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

8. R.F. Bales& F. L. Strodtbeck, Phases in group problem-solving, w: The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, str. 485-495.

9. Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012.

10. Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2018

11. Bartosz Nestrwoicz, Zdobywanie pracy: odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Wydawnictwo Helion

12. Wacław Kisiel-Dorohinicki, Fundamenty kariery: strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Wydawnictwo Helion

13. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Sopot 2016.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów

KP6_UW3 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych

KP6_UO1 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

KP6_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa.

Metody weryfikacji: praca zespołowa, ćwiczenia praktyczne, test kontrolny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. Testu w formie mieszanej.

2. Aktywności podczas zajęć

3. Przesłanie wybranego dokumentu aplikacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.