Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczna analiza działań logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LEAL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna analiza działań logistycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program obejmuje zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące analizy ekonomicznej i logistyki, metod i technik stosowanych w analizie ekonomicznej, kosztów w logistyce i ich relacji oraz roli w kontekście wyniku finansowego,rentowności i wartości przedsiębiorstwa, ekonomicznej efektywności procesów logistycznych, audytu logistycznego

Literatura:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Warszawa, CeDeWu, 2020.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 2, Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, Warszawa, CeDeWu, 2020.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie red. nauk. M. Jerzemowska ; Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2018.

Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, B. Sadowska, Warszawa, CeDeWu, 2017.

Mierniki i wskaźniki logistyczne, Jan Twaróg, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005.

Koszty logistyki przedsiębiorstw, Jan Twaróg, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy

KP6_WG5 ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych lub publicznych oraz ich historycznej ewolucji

KP6_WK1 ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur

KP6_WK3 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii

KP6_WK4 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne

KP6_WK6 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia

KP6_UW4 potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w naukach ekonomicznych

KP6_UW5 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych

KP6_UU1 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

KP6_UU2 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Do egzaminu są dopuszczeni są studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cudowska-Sojko
Prowadzący grup: Anna Cudowska-Sojko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.