Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LZAO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji, w szczególności odnoszących się do systemów zaopatrzenia z rozróżnieniem na zapotrzebowanie zależne i niezależne. Na zajęciach zostaną omówione zasady głównych metod zaopatrzenia, takich jak planowanie potrzeb materiałowych. Student powinien zdobyć umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów logistycznych, właściwego analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych w zakresie logistyki zaopatrzenia i produkcji oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w sferze logistyki zaopatrzenia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok, 4 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 2,0

- w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,4

- w tym o charakterze praktycznym: 1,2

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 5 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 25 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Mangan J., Lalwani Ch., Global Logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, 2016.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 r.

M. Cichosz, Logistics management, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych istotnych z punktu widzenia logistyki zaopatrzenia i produkcji S1A_W01

KP6_WG4 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach i przebiegu procesów składających się na procesy zaopatrzenia i produkcji S1A_W04

Umiejętności:

KP6_UW3 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie nauk logistyki zaopatrzenia i produkcji S1A_U03

KP6_UU2 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów logistki zaopatrzenia i produkcji S1A_U07

KP6_U01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji S1A_U08

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu logistyki zaopatrzenia i dystrybucji S1A_U09

Kompetencje:

-

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń: prezentacja, aktywność na zajęciach, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń będą odnosić się do zaopatrzenia przedsiębiorstw z rozróżnieniem na zaopatrzenie zależne i niezależne. Odpowiada to podziałowi na logistykę produkcji oraz logistykę zaopatrzenia. W odniesieniu do pierwszego zagadnienia zostaną omówione zasady głównych metod zaopatrzenia, takich jak planowanie potrzeb materiałowych, koncepcja just in time oraz metody wyboru dostawców (m.in. AHP). W odniesieniu do drugiego zagadnienia zostaną omówione systemy zamawiania oparte na przeglądzie okresowym lub informacyjnym oraz ekonomiczna wielkość zamówienia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok, 4 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 2,0

- w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,4

- w tym o charakterze praktycznym: 1,2

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 5 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 25 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Mangan J., Lalwani Ch., Global Logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, 2016.

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia16 października2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń będą odnosić się do zaopatrzenia przedsiębiorstw z rozróżnieniem na zaopatrzenie zależne i niezależne. Odpowiada to podziałowi na logistykę produkcji oraz logistykę zaopatrzenia. W odniesieniu do pierwszego zagadnienia zostaną omówione zasady głównych metod zaopatrzenia, takich jak planowanie potrzeb materiałowych, koncepcja just in time oraz metody wyboru dostawców (m.in. AHP). W odniesieniu do drugiego zagadnienia zostaną omówione systemy zamawiania oparte na przeglądzie okresowym lub informacyjnym oraz ekonomiczna wielkość zamówienia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok, 4 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 2,0

- w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,4

- w tym o charakterze praktycznym: 1,2

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h, w tym o charakterze praktycznym 30 h

- indywidualne konsultacje: 5 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 25 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Mangan J., Lalwani Ch., Global Logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, 2016.

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia16 października2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.