Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - lektorat cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ROS2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - lektorat cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Język rosyjski - lektorat cz. 2

Jednostka - Wydział Ekonomii i Finansów

Kierunek - Ekonomia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 330-ES2-1ROS2

Przedmiot podstawowy. MK_1.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/II semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 330-ES2-1ROS1.

Liczba godzin: 15

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (zdalnie)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Także podczas zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 34 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 16 h = 0,6 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 34 h = 1,3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS2_U01, KP7_UK1: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę na określony temat posługując się językiem obcym na poziomie B2+, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

ROS2_U02, KP7_UO1: Student potrafi kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

ROS2_K01, KP7_KK5: Dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie prac domowych, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.