Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2XKPR Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu „Konkurencyjność przedsiębiorstwa” jest przekazanie studentom umiejętności analizy przewagi konkurencyjnej, w tym analiza przywództwa kosztowego, przewagi technologicznej; unikalności czy miejsca na rynku.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy (moduł 3)

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr IV

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia- 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: analiza danych statystycznych, analiza raportów, rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, prezentacje studentów

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 25 h

- udział w w konsultacjach: 4 h

- przygotowanie do kolokwium: 41 h

Łączny nakład pracy studenta: 100 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 34 (ECTS 1,36)

- o charakterze praktycznym: 10 (ECTS 0,4)

Literatura:

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu / autorzy: E. Frejtag-Mika, i in., PWE, Warszawa 2015.

2. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.

Literatura dodatkowa:

3. Competitive strategies, M. Pindelski, Warszawa, Warsaw School of Economics, 2015.

Efekty uczenia się:

2XKPR_W01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych rodzajów

podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych, w tym przedsiębiorstw i czynników ich konkurencyjności (KP7_WG7)

2XKPR_U01 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania determinant konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw, potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie badania konkurencyjności przedsiębiorstw (KP7_UW2)

2XKPR_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

ze względu na dynamikę procesów rynkowych i determinant konkurencyjności przedsiębiorstw, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KP7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Dembowski, Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Wiesław Dembowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.