Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES3-3SOPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć specyfikę podstawowych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie oraz powinni znać elementy otoczenia przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności. Studenci poznają możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach. Wskazane zostaną też korzyści płynące z bycia firmą społecznie odpowiedzialną.

Pełny opis:

14 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne:

- wykład, dyskusja, prezentacje jako części projektu

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatorium 14 godz.

Przygotowanie do zajęć, w tym przygotowanie projektu 10 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 25 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz. 0,64 ECTS

o charakterze praktycznym: 2 godz. 0,08 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. UwB, Białystok 2009;

2. J.Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008;

Literatura uzupełniająca:

1. A.Rudnicka, CSR- doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

2. Corporate social and human rights responsibilities: global legal and management perspectives, ed. K.Buhmann, L.Roseberry, M.Morsing, Houndmills New York : Palgrave Macmillan, 2011.

Efekty uczenia się:

3SOPG_W01 - zna stanowisko poszczególnych szkół ekonomicznych w zakresie celów przedsiębiorstwa (SD_WG01)

3SOPG_W02 - rozumie prawne aspekty ochrony własności intelektualnej (SD_WK02)

3SOPG_U01 - potrafi pozyskiwać wiedzę dotyczącą społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie, dokonać jej analizy, poddać krytyce (SD_UW01)

3SOPG_U02 - potrafi dobierać informacje i argumenty do prezentacji i dyskusji nad wybranymi problemami z zakresu społecznej odpowiedzialności (SD_UW06)

3SOPG_U03 - potrafi przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań (SD_UK01)

3SOPG_K01- prowadzi badania z uwzględnieniem zasad etyki pracy naukowej oraz zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za skutki (SD_KO03)

3SOPG_K02 - przyjmuje aktywną postawę wobec pojawiających się wyzwań badawczych (SD_KR01)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, pod uwagę brana jest aktywność na zajęciach, poziom prezentacji oraz poziom realizacji projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia w formie zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.