Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1PPR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Podstawy prawa jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Moduł: 2

Rok studiów/semestr I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

3.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 11 godz.

Przygotowanie do egzaminu 22 godz.

Łącznie 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2020

2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

2. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2012

3. M. Jamroży, Basics of law, 2015.

Efekty uczenia się:

1PPR_W01 Student ma wiedzę na temat miejsca i roli człowieka, w tym również jako przedsiębiorcy, w różnego rodzaju stosunkach prawnych, w szczególności w warunkach gospodarki rynkowej i swobody gospodarczej KP6_WK3

1PPR_W02 Zna najistotniejsze normy i reguły prawne regulujące stosunki pomiędzy podmiotami prawa, w tym zna normy regulujące działalność przedsiębiorców KP6_WK5

1PPR_W03 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, regulowane m.in. przepisami prawa cywilnego czy administracyjnego KP6_WK6

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę daje uzyskanie co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru (punkt za pełną poprawność odpowiedzi, brak punktów minusowych).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech, Teresa Mróz
Prowadzący grup: Marta Czech, Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Podstawy prawa jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Moduł: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

3.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 11 godz.

Przygotowanie do egzaminu 22 godz.

Łącznie 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

2. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2018,

3. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2008,

Uzupełniająca:

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2008

2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2018

3. M. Jamroży, Basics of law, 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Podstawy prawa jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Moduł: 2

Rok studiów/semestr I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

3.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 11 godz.

Przygotowanie do egzaminu 22 godz.

Łącznie 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2020

2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

2. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2012

3. M. Jamroży, Basics of law, 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Podstawy prawa jest przekazanie Studentom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Moduł: 2

Rok studiów/semestr I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

3.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 11 godz.

Przygotowanie do egzaminu 22 godz.

Łącznie 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2020

2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

2. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2012

3. M. Jamroży, Basics of law, 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.