Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2LOG Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy na temat konceptualizacji i definiowania, rodzajów rozumowań i zasad ich poprawności, a także problemów logicznych komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przydatnych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów /semestr: II rok / III semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład tradycyjny, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja)

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

• Wykłady: 30 godz.

• Studiowanie literatury: 8 godz.

• Przygotowanie eseju 6 godz.

• Udział w konsultacjach: 6 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 36. Punkty ECTS: 1,44

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trzęsicki, K. Semiotyka i logika dla kognitywistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016.

2. Marek, W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN Warszawa, 2008.

3. Hołówka, T. Kultura logiczna w przykładach, PWN, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Trzęsicki K., Logika i teoria mnogości. Ujęcie systematyczno-logiczne, EXIT, Warszawa 2003.

2. Woleński J., Naturalism and the genesis of logic, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2012, 27(40).

Efekty uczenia się:

2LOG_W01: zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące zagadnień konceptualizacji i definiowania, a także logicznych zasad komunikacji społecznej kształtującej decyzje uczestników obrotu międzynarodowego KP6_WK2

2LOG_W02: zna i rozumie rolę i miejsce języka w procesie komunikacji społecznej, w szczególności w warunkach otwartości gospodarek, różnorodności kulturowej i konieczności współpracy KP6_WK3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: przygotowanie eseju na wybrany temat z logiki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Surowik
Prowadzący grup: Dariusz Surowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Surowik
Prowadzący grup: Dariusz Surowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.