Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja krajów Europy Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2TEW Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Transformacja krajów Europy Wschodniej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej specyfiki, przebiegu i efektów transformacji krajów Europy Wschodniej. Omówione zostaną: teoretyczne aspekty analizy transformacji gospodarczej, przyjęte programy reform rynkowych w poszczególnych krajach, programy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz wpływ transformacji na sytuację gospodarczej krajów oraz ich pozycję w systemie międzynarodowego podziału pracy.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do wykładu: 12

- przygotowanie do egzaminu: 50 h

Łączny nakład pracy studenta 100 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 1,5)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Gomułka, Transformacja i rozwój: teoria i polityka gospodarcza, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

2. Obszar byłego ZSRR : klęska demokracji czy transformacja?, pod red. S. Gardockiego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

3. J. Winiecki, Transformacja postkomunistyczna: studium przypadku zmian instytucjonalnych, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2012

4. A. Åslund, Jak budowano kapitalizm: transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, Książka i Wiedza, 2010.

Literatura uzupełniająca:

5. Reform and transformation in Eastern Europe, ed. by W. Łukowski and K.A. Wojtaszczyk, Warsaw University. Institute of Political Sciences, Warsaw, Dom Wydawniczy Elipsa, 1996.

6. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. nauk. B. Kos, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013

Efekty uczenia się:

2TEW_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie wybranych struktur i instytucji gospodarczych na arenie międzynarodowej oraz ewolucję gospodarek Europy Wschodniej w następstwie transformacji gospodarczej (KP7_WG6)

2TEW_W02 zna i rozumie uwarunkowania zmian struktur, instytucji i gospodarek krajów Europy Wschodniej w następstwie transformacji gospodarczej oraz oddziaływanie na te gospodarki mechanizmu globalizacji oraz regionalizacji (KP7_WK3)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk, Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.