Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PAD Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Prawo administracyjne jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa administracyjnego materialnego i proceduralnego. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu źródeł prawa administracyjnego, podstawowych pojęć i instytucji, regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, praktycznych zagadnień dotyczących decyzji, środków odwoławczych i skarg.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia I st./ I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 1 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do zajęć 7 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godziny – 1,32 ECTS

Literatura:

Kodeks postępowania administracyjnego;

Prawo administracyjne, J. Zimmermann, Warszawa 2020;

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, W. Chróścielewski, P. Dańczak, J. Tarno, Warszawa 2018;

Kodeks postępowania administracyjnego : wzory pism i dokumentów, R.Suwaj, Warszawa 2019;

Administracja publiczna i prawa człowieka : ujęcie systemowe i międzynarodowe, red. Izabela Zawiślińska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.