Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1POG#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Moduł: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 30h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie się do wykładu: 24

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 40

Udział w konsultacjach: 5

Egzamin: 1

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz. ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Dyr, T., Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.

2) Kaja, J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

3) Winiarski, B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa:

1) Bocian, A. F., Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

2) Kasprowicz, D., Politics, society and economy of contemporary Poland: an introduction, Scholar Publishing House, Warszawa 2016.

3) Kołodko, G. W., Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2020.

4) Stiglitz, J. E., Ekonomia sektora publicznego, red. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1POG_W01 Student posiada podstawową wiedzę o polityce gospodarczej, w tym o jej miejscu w ekonomii i finansach oraz odniesieniach

do innych nauk społecznych. KA6_WG1

1POG_W02 Student posiada podstawową teoretyczna wiedzę o modelach ustrojowych, systemach gospodarczych i modelach

współczesnej gospodarki rynkowej. KA6_WG2

1POG_W03 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych, podstawowych teoriach

mikro- i makroekonomii oraz zasadach funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym oraz wybranych politykach sektorowych

funkcjonujących w danym systemie. KA6_WG3

1POG_W04 Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o ekonomicznych zasadach funkcjonowania państwa oraz teoretycznych

podstawach kształtowania polityki gospodarczej w podziale na polityki sektorowe. KA6_WG4

1POG_W05 Student posiada podstawową teoretyczna wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje

gospodarcze kształtujące politykę gospodarczą państwa, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i

sposobach działania. KA6_WG6

1POG_W06 Student posiada podstawową, teoretyczną wiedzę o poglądach a temat struktur i instytucji gospodarczych oraz prawnych

kształtujących politykę gospodarczą państwa, zasad ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji. KA6_WG7

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (20 pytań):

Oceny:

0-10 - 2.0

11-12 - 3.0

13-14 - 3.5

15-16 - 4,0

17-18 - 4,5

19-20 - 5,0.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.