Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2ROSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie spółek
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie owiązujących w Polsce zasad opodatkowania spółek. W ramach niniejszego wykładu zostaną przedstawione dwie grupy zagadnień. Po pierwsze opodatkowanie spółek osobowych. W tamach tej części przedstawione będą kwestie związane z opodatkowaniem spółek i wspólników na gruncie w szczególności podatku dochodowego i podatku VAT oraz podatków majątkowych. Następnie analizie poddane będą kwestie dotyczące podstawowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych - osób prawnych na gruncie CIT, VAT oraz podatków majątkowych. Przedstawienie problematyki objętej zakresem wykładu oparte będzie w pierwszym rzędzie na analizie aktów normatywnych, a także orzecznictwa sądów z zakresu przedmiotowej tematyki.

Pełny opis:

1. Typologia spółek

1.1. Spółki osobowe prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa,

komandytowo-akcyjna)

1.2. Spółki osobowe prawa cywilnego (cywilna, cicha)

1.3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną (akcyjna,

z o.o.)

2. Osoby prawne i spółki osobowe jako podatnicy, płatnicy, inkasenci. Status

podatkowy spółek w podatkach dochodowych, obrotowych i majątkowych

3. Następstwo prawne w prawie podatkowym w przypadku zmiany formy organizacyjnej.

4. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółek:

4.1. Odpowiedzialność wspólników i komplementariuszy (byłych i aktualnych)

za zaległości podatkowe spółek osobowych

4.2. Odpowiedzialność członków zarządu spółek akcyjnych oraz z o.o. za

zaległości podatkowe spółki

4.3. Odpowiedzialność osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku

podziału

5. Szczególne obowiązki związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych.

6. Opodatkowanie umowy spółki oraz jej zmiany podatkiem od czynności cywilnoprawnych

7. Opodatkowanie majątku spółek

7.1. Opodatkowanie gruntów, budynków i budowli

7.2. Opodatkowanie środków transportowych

8. Opodatkowanie dochodu spółek osobowych

8.1. Wybór rozliczania podatku dochodowego przez wspólników spółek

osobowych oraz zasady opodatkowania dochodu z tytułu udziału w

zyskach spółki

8.2. Opodatkowanie wniesienia wkładów

8.3. Zakończenie działalności w formie spółki osobowej - aspekty podatkowe

zbycia udziałów i likwidacji spółki

9. Opodatkowanie dochodu spółek posiadających osobowość prawną

9.1. Zasady ustalania dochodu

9.2. Opodatkowania dochodów z udziału w zyskach

9.3. Deklaracje i zaliczki na podatek

8.4. Likwidacja osoby prawnej - aspekt podatkowy

10. Opodatkowanie obrotu spółek

10.1. Spółka jako podatnik podatku od towarów i usług

10.2. Spółka jako podatnik podatku akcyzowego

10.3. Spółka jako podatnik podatku od gier

Literatura:

1. H. Litwińczuk, Opodatkowanie spółek, 2016

2. J. Wyciślak, Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie, 2014

3. W. Wollgarten, Opodatkowanie spółek osobowych, 2013

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.