Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia opodatkowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UEOP1 Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia opodatkowania
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykłady:

Istota przedsiębiorstwa i jego działalności; Cechy i kryteria podziału przedsiębiorstw. Ekonomia instytucjonalna a przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Formy organizacyjno-prawne i współdziałania przedsiębiorstw.Wpływ otoczenia na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie. Formy finansowego wspierania rozwoju przedsiębiorstw.Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

ćwiczenia:

Istota przedsiębiorstwa i charakter jego działalności, w tym: pojęcie przedsiębiorstwa, istota ekonomiki przedsiębiorstwa, cele działalności przedsiębiorstwa i kryteria ich oceny, funkcja planowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Formy prawno-organizacyjne i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, w tym: formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw, formy prywatyzacji przedsiębiorstw, formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa: formy opodatkowania działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej,pozostałe podatki obciążające przedsiębiorstwa.

-ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców. Procedura rejestracji działalności gospodarczej. Źródła oraz strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Ekonomika majątku przedsiębiorstwa: ekonomika środków trwałych przedsiębiorstwa ( pojęcie, klasyfikacja, wartość środków trwałych, amortyzacja),

ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa (pojęcie i składniki oraz funkcje majątku obrotowego w przedsiębiorstwie). Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa: pojęcie kosztów, rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, klasyfikacja kosztów, ekonomika kosztów produkcji

-próg rentowności produkcji.Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa: cel ekonomiki finansów przedsiębiorstwa,

kształtowanie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie, sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwia pisemne oraz aktywność na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.