Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RNEG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Negocjacje w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia skutecznych negocjacji w ramach działalności handlowej. Wskazane zostaną podstawowe działania, które musi podjąć negocjator oraz przeanalizowane będą zasady, których należy przestrzegać.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rodzaj przedmiotu Grupa zajęć 4 - przedmioty specjalnościowe

Rok studiów /semestr: rok III /semestr szósty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 82 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz. 1,28 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 godz. 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.

2. Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

3. Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

4. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo

POLTEXT, Warszawa 2014.

2. Schmidt H., Negocjacje handlowe, BC Edukacja 2008.

3. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1997.

4. Robbins P. R., Organizational Behavior, Prentice Hall International, Inc, New Yersey 2001.

Efekty uczenia się:

3RNEG_WG01 w zaawansowanym stopniu zna zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych w procesie negocjacji w skali

krajowej, międzynarodowej oraz zachodzących zmian (KP6_WG6)

3RNEG_WK01 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym teoretyczną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur gospodarczych i prawnych (KP6_WK1)

3RNEG_UW01 potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów negocjacyjnych i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KP6_UW1)

3RNEG_UW02 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów negocjacyjnych (KP6_UW4)

3RNEG_UO01 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów negocjacyjnych w obszarze ekonomii i prawa (KP6_UO1)

3RNEG_UO02 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym w zespołach interdyscyplinarnych z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KP6_UO2)

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie, ćwiczenia pobudzające do samodzielnego myślenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Augustyńczyk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Negocjacje w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia skutecznych negocjacji w ramach działalności handlowej. Wskazane zostaną podstawowe działania, które musi podjąć negocjator oraz przeanalizowane będą zasady, których należy przestrzegać.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rodzaj przedmiotu Grupa zajęć 4 - przedmioty specjalnościowe

Rok studiów /semestr: rok III /semestr szósty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 82 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz. 1,28 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 godz. 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2000.

2. Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

3. Krzyminiewska G., Techniki negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

4. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia, Wydawnictwo

POLTEXT, Warszawa 2014.

2. Schmidt H., Negocjacje handlowe, BC Edukacja 2008.

3. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1997.

4. Robbins P. R., Organizational Behavior, Prentice Hall International, Inc, New Yersey 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.