Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPW-1GP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach prowadzonych zajęć Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz dokumentami planistycznymi sporządzanymi na szczeblu gminy, województwa i kraju.

Pełny opis:

Forma studiów - studia podyplomowe niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - Ekonomia i finanse

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Rok studiów /semestr I rok/semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład: 6

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Na wykładach będzie także prowadzona konwersacja ze słuchaczami wymagająca ich czynnego udziału, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia):

44 godz. przygotowanie do zajęć

6 godz. wykłady

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 6 Punkty ECTS 0,24

o charakterze praktycznym - Liczba godzin 44 Punkty ECTS 1,76

Literatura:

w zależności od cyklu kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na podstawie bieżącego sprawdzania wiedzy zdobytej przez słuchaczy, bez zaliczania na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.