Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - doskonalenie A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-1MOD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - doskonalenie A
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, nauka prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zdalnie z wykorzystaniem platformy Blackboard umożliwiającej wprowadzanie materiałów audiowizualnych.

Celem ćwiczeń jest: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, nauka prawidłowego czytania (fonatycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie).

Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z elementami fonetyki języka niemieckiego, podstawową terminologią dotyczącą sposobu artykulacji głosek.

Pozyskana wiedza i umiejętności powinny znaleźć zastosowanie w praktyce i w samokształceniu.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Język przedmiotu niemiecki

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I rok/ II semestr studiów

Rodzaj pracy Liczba godzin

Udział w zajęciach 20 h

Praca w domu/przygotowanie do zajęć 20 h

Przygotowania do zaliczenia 5 h

Konsultacje 2 h

Razem: 47 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h

odpowiada 0,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 25 h odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

1. Dominiczak H., Wymowa w nauce języka niemieckiego, WSP, Warszawa 1993

2. Mangold, Max (ed.), Duden. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim u.a. 2005

3. Morciniec N., Prędota S., Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005

Materiały dźwiękowe z bezpłatnych stron Internetu, np.:

http://moodle.hft-leipzig.de/mod/page/view.php?id=844muzyczne

https://www.youtube.com/watch?v=hFOF3m3bC_o

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9,

KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1,

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z:

zasadami poprawnej wymowy języka niemieckiego,

elementami fonetyki języka niemieckiego,

podstawową terminologią dotyczącą sposobu artykulacji głosek.

Pozyskana wiedza i umiejętności powinny znaleźć zastosowanie w praktyce i w samokształceniu.

Literatura:

1. Dominiczak H., Wymowa w nauce języka niemieckiego, WSP, Warszawa 1993

2. Mangold, Max (ed.), Duden. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim u.a. 2005

3. Morciniec N., Prędota S., Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005

4. Materiały dźwiękowe z bezpłatnych stron Internetu, np.:

http://moodle.hft-leipzig.de/mod/page/view.php?id=844muzyczne

https://www.youtube.com/watch?v=hFOF3m3bC_o

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z:

zasadami poprawnej wymowy języka niemieckiego,

elementami fonetyki języka niemieckiego,

podstawową terminologią dotyczącą sposobu artykulacji głosek.

Pozyskana wiedza i umiejętności powinny znaleźć zastosowanie w praktyce i w samokształceniu.

Literatura:

Materiały dźwiękowe z bezpłatnych stron Internetu, np.:

http://moodle.hft-leipzig.de/mod/page/view.php?id=844muzyczne

https://www.youtube.com/watch?v=hFOF3m3bC_o

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z:

zasadami poprawnej wymowy języka niemieckiego,

elementami fonetyki języka niemieckiego,

podstawową terminologią dotyczącą sposobu artykulacji głosek.

Pozyskana wiedza i umiejętności powinny znaleźć zastosowanie w praktyce i w samokształceniu.

Literatura:

Materiały dźwiękowe z bezpłatnych stron Internetu, np.:

http://moodle.hft-leipzig.de/mod/page/view.php?id=844muzyczne

https://www.youtube.com/watch?v=hFOF3m3bC_o

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.