Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - gramatyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2PGN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJN - gramatyka praktyczna 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym standardom A2.

Student:

- nabył umiejętności pozwalające mu samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A2;

- rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

- rozwinął świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

- pogłębił swoją wiedzę na temat języka i kultury niemieckiej w ujęciu kontrastywnym;

- nabył wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych na poziomie A2.


Skrócony opis:

Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego. Celem ćwiczeń PNJN jest rozwijanie kompetencji w zakresie wszystkich sprawności i subsystemów języka niemieckiego celem osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach komponentu "gramatyka praktyczna" dla II roku studiów licencjackich tworzą kurs na poziomie średniozaawansowanym, którego celem jest wprowadzenie studentów na wyższy poziom biegłości językowej. W trakcie kursu studenci rozszerzają i utrwalają wiedzę i umiejętności z zakresu takich zagadnień gramatycznych jak:

1. Indirekte Fragen

2. Infinitiv mit "zu"

3. Infinitiv ohne "zu"

4.-5. Relativsätze

6.-7. Temporale Nebensätze

8. Finalsätze

9. Doppelkonnektoren

10. Abschlusstest

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2PGN

Język przedmiotu: niemiecki

Rodzaj przedmiotu:

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok/ IV semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Razem: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30/1

- o charakterze praktycznym 60/2

Literatura:

Jin, Frederike, Voß, Ute, Grammatik aktiv. Berlin 2018. Cornelsen Verlag

Deutsch perfekt. Die Zeit

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/grammatik

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG1

KA6_WG2

KA6_WK1

Umiejętności:

KA6_UW1

KA6_UW2

KA6_UK4

KA6_UK6

Kompetencje społeczne:

KA6_KK1

KA_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, w parach, grupowa, konsultacje

Na ocenę końcową wpływają: aktywne uczestnictwo w zajęciach i wyniki testów.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest przystąpienie do wszystkich testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.