Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki w administracji i biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3AKMs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki w administracji i biznesie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie i ćwiczenie słownictwa i konstrukcji charakterystycznych dla języka administracji i biznesu. Założenia:

- posługiwanie się słownictwem typowym dla sytuacji biznesowych;

- rozwinięcie umiejętności rozumienia tekstów administracyjnych i biznesowych;

- tłumaczenie tekstów, w których stosowane jest słownictwo z zakresu administracji i biznesu;

- pisanie listów w ramach korespondencji handlowej.

Pełny opis:

Rodzaj pracy Liczba godzin

Udział w zajęciach 30 h

Praca w domu/przygotowanie do zajęć 35 h

Przygotowania do zaliczenia 10 h

Konsultacje 2 h

Razem: 77 h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 h

odpowiada 1,25 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 75 h odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Seifert, C., Schreiben in Alltag und Beruf. München: Klett-Langenscheidt 2016.

Hering, A./ Matussek M., Menschen im Beruf. Schreibtraining. München: Hueber-Verlag 2016.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1,

KA6_UW1, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2 KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: aktywność na zajęciach (prace pisemne, proste tłumaczenia, zadania leksykalno-gramatyczne i wypowiedzi ustne) oraz pozytywny wynik (ocena przynajmniej dostateczna) z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym (V).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym (V).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.