Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3LENs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku, którzy powinni mieć zaliczone przedmioty PNJA z czwartego semestru. Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim wymaga od studentów zaawansowanej znajomości języka o charakterze ogólnym, który można ukierunkować w stronę języka specjalistycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Pełny opis:

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Studenci prowadzą dziennik, w którym co tydzień umieszczają streszczenie artykułu z prasy anglojęzycznej na tematy związane z dyplomacją, polityką i gospodarką. Przygotowują również prezentacje nt. ustrojów poszczególnych państw oraz na temat przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.

Studenci biorą również udział w zaaranżowanych negocjacjach i debatach. Dodatkowo ćwiczą pisanie email i listów oficjalnych i handlowych.

Literatura:

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader, Pearson

- Intermediate, 3rd edition

- Upper-Intermediate, 3rd edition

- Advanced, 3rd edition

M et al, O'Kafee, Business Partner, B1 and C1, Pearson, 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- orientuje się w systemach politicznych wybranych państw i potrafi o tym opowiadać w języku angielskim

- potrafi brać udział w negocjacjach i debatach

- potrafi napisać półformalny email i list

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny z poszczególnych zadań, jakie studenci wykonali podczas semestru za:

1) prezentację w programie Power Point

2) przedstawienie (wyrywkowe) tez przeczytanego w danym tygodniu artykułu,

3) emaile i listy

4) aktywny udział w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak
Prowadzący grup: Stefan Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Pełny opis:

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Studenci prowadzą dziennik, w którym co tydzień umieszczają streszczenie artykułu z prasy anglojęzycznej na tematy związane z dyplomacją, polityką i gospodarką. Przygotowują również prezentacje nt. ustrojów poszczególnych państw oraz na temat przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.

Studenci biorą również udział w zaaranżowanych negocjacjach i debatach. Dodatkowo ćwiczą pisanie email i listów oficjalnych i handlowych.

Literatura:

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader, Pearson

- Intermediate, 3rd edition

- Upper-Intermediate, 3rd edition

- Advanced, 3rd edition

M et al, O'Kafee, Business Partner, B1 and C1, Pearson, 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Pełny opis:

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Studenci prowadzą dziennik, w którym co tydzień umieszczają streszczenie artykułu z prasy anglojęzycznej na tematy związane z dyplomacją, polityką i gospodarką. Przygotowują również prezentacje nt. ustrojów poszczególnych państw oraz na temat przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.

Studenci biorą również udział w zaaranżowanych negocjacjach i debatach. Dodatkowo ćwiczą pisanie email i listów oficjalnych i handlowych.

Literatura:

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader, Pearson

- Intermediate, 3rd edition

- Upper-Intermediate, 3rd edition

- Advanced, 3rd edition

M et al, O'Kafee, Business Partner, B1 and C1, Pearson, 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.