Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - doskonalenie D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3MOD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - doskonalenie D
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zaczynają naukę od poziomu B1 wg skali ESKOJ


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest:

- rozszerzanie, utrwalanie i udoskonalanie wszystkich elementów i sprawności językowych;

- doskonalenie umiejętności aktywnego rozpoznawania różnych systemów i form komunikacyjnych;

- kształtowanie poprawnego stylu wypowiedzi ustnych i pisemnych;

- doskonalenie umiejętności zabierania głosu w dyskusji (budowania wypowiedzi argumentacyjnej).

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Język przedmiotu niemiecki

Status przedmiotu – obowiązkowy, M_5

Rok studiów /semestr: III rok/ V semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 20 godzin – ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 ECTS

Rodzaj pracy Liczba godzin

Udział w zajęciach 20 godzin dydaktycznych

Praca domowa/ przygotowanie do zajęć 30 h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu 20 h

Udział w konsultacjach 4 h

Razem: 74 h odpowiada pkt 3 ETCS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 h pkt 1 ETCS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

74 h pkt 3 ETCS

Literatura:

Braun-Podeschwa, J., Habersack, Ch., Pude, A., Menschen B1.1. München 2018: Hueber-Verlag.

Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R., Aspekte neu. B1 plus. München 2014: Klett-Langenscheidt.

Dusemund-Brackhahn C., Finster, A., Giersberg, D., Williams, S. Würz, U., Panorama. B1.1. Berlin 2017: Cornelsen.

Deutsche Welle

Goethe Institut

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW6, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (wypowiedzi ustne, prace pisemne, proste tłumaczenia, zadania leksykalno-gramatyczne) oraz pozytywny wynik (ocena przynajmniej dostateczna) z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.