Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1ILI1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bez założeń wstępnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą i przedstawienie podstawowych kierunków badań lingwistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: językoznawstwo, I rok, 1 semestr, 15 godzin wykład, 1 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h, przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim - 5h

Razem: 25h (odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15+5=20 h /0,8 ECTS,

praktyczny 0 h /0 ECTS

Literatura:

Fromkin, Victoria and Robert Rodman. An Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Lyons , John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP 1971.

Yule, George. The Study of Language 2nd ed. Cambridge: CUP 1996.

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K06, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Dodatkowym kryterium wpływającym na ocenę może być szczególna aktywność podczas wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trojszczak
Prowadzący grup: Marcin Trojszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michta
Prowadzący grup: Tomasz Michta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michta
Prowadzący grup: Tomasz Michta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.