Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1JNH1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest skierowany do studentów pierwszego roku nieposiadających uprzedniego przygotowania językowego. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie A1+ wg skali ESOKJ.

Założenia:

• Zdobywanie umiejętności poprawnej, krótkiej wypowiedzi na różne tematy(dialog, pytanie, udzielenie odpowiedzi, opis, krótka prezentacja, opowiadanie w czasie teraźniejszym)

• Wyrażanie własnych opinii

• Poprawne użycie słownictwa w odpowiednim kontekście

• Poznawanie intonacji języka oraz nabywanie umiejętności fonetycznych

• Ćwiczenie umiejętności wychwytywania ważnych informacji poprzez pytania do tekstu słuchanego

• Wychwytywanie informacji z tekstu poprzez zadawane pytania

• Poznawanie i utrwalanie gramatyki w zakresie A1+ wg skali ESOKJ

• Rozwinięcie umiejętności rozumienia słownictwa z kontekstu

• Praktyczne użycie słownictwa i konstrukcji gramatycznych w wypowiedzi pisemnej

• Pisanie krótkich tekstów użytkowych, opisowych, opowiadań

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów.

Studenci zaczynają naukę od poziomu 0.

Pełny opis:

Poziom kształcenia : studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : przedmioty podstawowe, przedmiot obowiązkowy (M_4)

Kod przedmiotu: 400-AH1-1JNH

Rok studiów/semestr : I rok studia stacjonarne I stopnia, 1 i 2 semestr studiów

Wymagania wstępne: Studenci zaczynają naukę od poziomu "0"

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć : 180 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS : 12 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta -

Udział w ćwiczeniach: 180 godzin

Przygotowanie do zajęć: 90 godzin

Realizacja zadań projektowych: 24 godz.

Udział w konsultacjach: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu:18+6=24 godziny

Razem: 328 godzin

Wskaźniki ilościowe -

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 196 godz. / 7,5 ECST

-o charakterze praktycznym 312 godz. / 12 ECTS

Literatura:

• Concha Moreno, Nuevo Avance Básico, SGEL,Madrid, 2010

• R.A.Raya, Gramática básica del estudiante de espanol. Wydanie polskie, LektorKlett, 2011

• ÁNGELES ENCINAR, USO INTERACTIVO DEL VOCABULARIO, EDELSA, 2008

• MARIA DE LOS ANGELES PALOMINO, VOCABULARIO EN DIALOGO. NIVEL BASICO, EN CLAVE, 206

• JOSEFINA DOMINGUEZ LOPEZ, VOCABULARIO DEL ESPANOL. NIVEL BASICO, EN CLAVE, 2007

• A.G.HERMOSO, EN USO. GRAMATYKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO, WERSJA POLSKA, A1, EDELSA, 2008

• MARIA DE LOS ANGELES PALOMINO, GRAMATICA EN DIALOGO, EN CLAVE,

• Słownik Tematyczny, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań, 2008

• Josefina Domínguez López, Vocabulario del español, En Clave – ELE, Spain, 2007

• Anna Wawrykowicz, Repetytorium gramatyczne języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, Wagros, Poznań, 2009

• Diccionario de uso del español actual, Clave, Madrid 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawową terminologię w języku hiszpańskim służącą porozumiewaniu się w życiu codziennym oraz związaną z tematyką objętą poziomem językowym A1+, prowadzeniu dialogu, wyrażaniu prośby/pytania, udzielaniu odpowiedzi KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

2. Ma podstawową wiedzę z zakresu fonetyki KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

3. Ma podstawową wiedzę gramatyczną, dt. analizy znaczenia i funkcji form językowych

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

4. Ma elementarną wiedzę w zakresie pisania tekstów opisowych, użytkowych oraz opowiadań

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

5. Ma podstawową wiedzę z w zakresie różnych technik czytania KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student rozbudowuje swoje słownictwo w zakresie tematów objętych poziomem A1+(osoba, dom, szkoła, wakacje, święta, podróże, zdrowie, upodobania, droga, miejsca, czas)

KA6_UO1, KA6_UU1

2. Pisze teksty o długości do ok. 100 -200 słów: listy nieformalne, wypowiedzi wyrażające własne opinie, zawierające argumenty za i przeciw, krótkie relacje, opisuje miejsca i osoby, upodobania, opowiada zdarzenia codzienne, historyjki w czasie teraźniejszym, tworzy teksty użytkowe

KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

3. Rozpoznaje i artykułuje dźwięki hiszpańskich w różnych kontekstach KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

4. Wyraża własne zdanie na dany temat, przedstawia i uzasadnia swój punkt widzenia

KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

5. Na podstawie słuchania identyfikuje informacje potrzebne do wykonania konkretnych zadań

KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

6. Posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie potrzebę przyswajania nowej terminologii, stosowania bogatszych i bardziej zróżnicowanych form językowych

KA6_KK1, KA6_KK2,

2. Potrafi współdziałać i współpracować w grupie (mini-prezentacje) KA6_KK1, KA6_KK2

3. Potrafi prawidłowo funkcjonować w zróżnicowanym otoczeniu dnia codziennego KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę po 1 i 2 semestrze. Egzamin po 2 semestrze na poziomie A1+

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- wypowiedź pisemna

- indywidualna wypowiedź ustna

-testy gramatyczne i słownikowe

-testy ze słuchania

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: Małgorzata Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jak w sylabusie ogólnym

Pełny opis:

Jak w sylabusie ogólnym

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: Małgorzata Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jak w sylabusie ogólnym

Pełny opis:

Jak w sylabusie ogólnym

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janusz
Prowadzący grup: Małgorzata Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jak w sylabusie ogólnym

Pełny opis:

Jak w sylabusie ogólnym

Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.