Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Style i strategie uczenia się języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1SSL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Style i strategie uczenia się języków obcych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wspomaganie studentów w diagnozowaniu stylów i strategii indywidualnych w procesie uczenia sie języka obcego.

Wskazanie studentom różnic i uwarunkowań mających wpływ na efektywność przyswajania języka obcego.

Zapewnienie zajęć warsztatowych i umożliwienie studentom zintegrowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego zastosowania jej w dalszej nauce języka obcego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi stylami i strategiami uczenia się, użytecznymi w edukacji akademickiej; przeprowadzenie diagnozy indywidualnej studenta.

Pełny opis:

Celem kursu jest zdiagnozowanie indywidualnych typów modalności studentów, profili dominacji, inteligencji wielorakich, zapoznanie ze strategiami efektywnego uczenia sie, wprowadzenie do neurodydaktyki.

Literatura:

Kaminska, P.M. 2014. Learning styles and second language education, Cambridge Scholars Pub.

Michael, A. 2019. Student learning styles and language acquisition, Grin Publishing.

Rosenberg, M. 2017. Spotlight on learning styles. Teacher strategies for learner success, Delta Publishing.

Spitzer, M. 2012. Jak uczy się mózg. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źylińska, M. 2013. Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wyspa Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

1. podstawowe różnice indywidualne, style i strategie uczenia się występujące pomiędzy uczniami

2. definicję zarówno dobrego ucznia języka obcego, jak i ucznia mającego problemy edukacyjne.

KA6_WG2, KA6_WG5

Absolwent potrafi:

3. dobrać materiały dydaktyczne do pracy własnej z uwzględnieniem różnic indywidualnych wpływających na proces uczenia się przez niego języka obcego

4. wspomóc siebie jako ucznia języka obcego w celu bardziej efektywnej nauki wybranych przez siebie aspektów języka obcego, uwzględniając przy tym różnice indywidualne i style uczenia się

5. formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o uczeniu się i nauczaniu języków

6. wybrać odpowiednie dla siebie strategie uczenia się wybranych aspektów języka obcego

7. właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

8. zasugerować jakie techniki pracy są adekwatne dla uczniów reprezentujących różne style uczenia się

9. komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o uczeniu się i nauczaniu języków z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

10. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

KA6_UW2, KA6_UW7, KA6_UK2, KA6_UU1

Absolwent jest gotów do:

11. współdziałania w grupie tak by wspomagać siebie i innych w przypadku napotkania podstawowych trudności edukacyjnych

12. krytycznej oceny posiadanej wiedzy

13. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

14. dyskutowania w grupie w celu wspomagania siebie i innych w rozwoju strategii uczenia się

KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

I. Metody dydaktyczne:

Dyskusja, autorefleksja, elementy wykładu

II. Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

a. 2 prezentacje

b. zbudowanie portfolio "Moje style i strategie uczenia się", w którym zebrane są i usystematyzowane materiały dydaktyczne ukierunkowane na indywidualne wspomaganie studenta języka obcego;

c. Obecność i zaangażowanie studenta na zajęciach; 1 nieobecność w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Wyszyńska
Prowadzący grup: Beata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Wyszyńska
Prowadzący grup: Beata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Borecka
Prowadzący grup: Violetta Borecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.