Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i sztuka Hiszpanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-2ART Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i sztuka Hiszpanii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii Hiszpanii które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki i obyczajowości społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii , scharakteryzowane zostaną wybrane regiony autonomiczne Hiszpanii. Omówione także zostaną najważniejsze rytuały i święta religijne, wybrane tematy z malarstwa, architektury, muzyki, kina i literatury.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i tendencjami w historii literatury hiszpańskiej/krajów hispanojęzycznych od czasów

nowożytnych do najnowszych.

Zajęcia mają zapoznać studentów ze specyfiką kulturową Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych, przybliżyć jej odmienność i bogactwo

kulturowe w dziedzinie języka, sztuki, religii i muzyki oraz systemu politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny; studia stacjonarne; Język angielski stosowany z hiszpańskim; Język francuski stosowany z hiszpańskim; II rok/

III semestr studiów; 30 godzin wykład; 2 ECTS;

Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5 Blok kulturoznawczy;

Studenci zaczynają naukę posiadając ogólną wiedzę kulturową

bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30 godzin, Przygotowanie do zajęć: 20 godzin,

Dokończenie lub opracowanie w domu: 0 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny,

Przygotowanie do egzaminu : 10 godzin, Razem: 62 godziny.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30

- o charakterze praktycznym 30

Literatura:

J. M. Barnadiarán, Mitología vasca, Txertoa, San Sebastián 1979.

V. Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Espasa Calpe, Madrid 1995.

J. L. Gallero, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Árdora, Madrid 1991.

K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Seccióm Femenina de la Falange (1934-1959), Alianza Editorial, Madrid 2004.

S.G. Payne, The Franco Regime, 1936-1975, The University of Wisconsin Press 1987.

Efekty uczenia się:

K_W05

K_W12, K_W14

K_U01

K_K08 K_K 10,

K_K05, K_K09

K_U12

K_W07, K_U13

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: test końcowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i tendencjami w historii literatury hiszpańskiej/krajów hispanojęzycznych od czasów

nowożytnych do najnowszych.

Zajęcia mają zapoznać studentów ze specyfiką kulturową Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych, przybliżyć jej odmienność i bogactwo

kulturowe w dziedzinie języka, sztuki, religii i muzyki oraz systemu politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny; studia stacjonarne; Język angielski stosowany z hiszpańskim; Język francuski stosowany z hiszpańskim; II rok/

III semestr studiów; 30 godzin wykład; 2 ECTS;

Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5 Blok kulturoznawczy;

Studenci zaczynają naukę posiadając ogólną wiedzę kulturową

bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30 godzin, Przygotowanie do zajęć: 20 godzin,

Dokończenie lub opracowanie w domu: 0 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny,

Przygotowanie do egzaminu : 10 godzin, Razem: 62 godziny.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30

- o charakterze praktycznym 30

Literatura:

J. M. Barnadiarán, Mitología vasca, Txertoa, San Sebastián 1979.

V. Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Espasa Calpe, Madrid 1995.

J. L. Gallero, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Árdora, Madrid 1991.

K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Seccióm Femenina de la Falange (1934-1959), Alianza Editorial, Madrid 2004.

S.G. Payne, The Franco Regime, 1936-1975, The University of Wisconsin Press 1987.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i tendencjami w historii literatury hiszpańskiej/krajów hispanojęzycznych od czasów

nowożytnych do najnowszych.

Zajęcia mają zapoznać studentów ze specyfiką kulturową Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych, przybliżyć jej odmienność i bogactwo

kulturowe w dziedzinie języka, sztuki, religii i muzyki oraz systemu politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny; studia stacjonarne; Język angielski stosowany z hiszpańskim; Język francuski stosowany z hiszpańskim; II rok/

III semestr studiów; 30 godzin wykład; 2 ECTS;

Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5 Blok kulturoznawczy;

Studenci zaczynają naukę posiadając ogólną wiedzę kulturową

bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30 godzin, Przygotowanie do zajęć: 20 godzin,

Dokończenie lub opracowanie w domu: 0 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny,

Przygotowanie do egzaminu : 10 godzin, Razem: 62 godziny.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30

- o charakterze praktycznym 30

Literatura:

J. M. Barnadiarán, Mitología vasca, Txertoa, San Sebastián 1979.

V. Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Espasa Calpe, Madrid 1995.

J. L. Gallero, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Árdora, Madrid 1991.

K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Seccióm Femenina de la Falange (1934-1959), Alianza Editorial, Madrid 2004.

S.G. Payne, The Franco Regime, 1936-1975, The University of Wisconsin Press 1987.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.