Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego - czytanie i pisanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-2JHCP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego - czytanie i pisanie 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedze i umiejetnosci na poziomie A1+ wg skali ESKOJ.

Skrócony opis:

Czytanie/pisanie poziom docelowy A2/B1+ wg skali ESOKJ.

-Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywania jego przekształceń strukturalnych

-Aktywna praca z tekstem poprzez analizowanie słownictwa, udzielanie odpowiedzi, krótkie wypowiedzi ustne

-Rozszerzanie znajomości słownictwa w zakresie realizowanych tematów

-Poznawanie form pisanych takich: prezentacja siebie, charakterystyka, prezentacja upodobań, pasji, zainteresowań, etc, list prywatny, e-mail, charakterystyka (bohater filmowy, literacki), opis, streszczenie narracji, opowiadanie, bajka, sprawozdanie, rozprawka, recenzja, życzenia, list oficjalny.

-Pisanie według wskazanych treści z zachowaniem formy.

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-2JHCP

Język przedmiotu Język hiszpański

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy, Moduł 4 PNJH

Rok studiów /semestr II rok/ III i IV semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 60 godzin-ćwiczenia

Rok studiów /semestr II rok/ III i IV semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 60 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 4 lub 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 60 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godzin

Razem: 134 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:Liczba godzin/PunktyECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 /2

o charakterze praktycznym 134 /5

Literatura:

El punto en cuestiόn, Chancerel, 2000

M.Marzoch ,Pisanie po hiszpańsku, Eremis,Warszawa, 2009

Joaquín Masoliver, Historias breves para leer, SGEL , Madryt, 2003

Prasa hiszpańskojęzyczna: El País, ABC,?Español, sí gracias?, Revista española

Lola Lago, Vacaciones al sol, Lourdes Miquel y Neus Sans

Cita en la Recoleta- lektura uproszczona

Lejos de Madrid- lektura uproszczona

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9

KA6_UW2, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK2,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 3 i 4 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.