Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - pisanie akademickie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-2PWR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - pisanie akademickie 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie oraz konsolidacja umiejętności pisania w j. angielskim a w szczególności pisania akademickiego w przygotowaniu do prac magisterskich.

Pełny opis:

Zadania wykonywane przez studentów podczas zajęć a także jako prace domowe będą obejmowały:

- krytyczną analizę tekstu

- streszczenia tekstów akademickich

- abstrakty

- porównywanie źródeł

- prace badawcze na dany temat

- prace związane z dyskursem akademickim

- komentarze bibliograficzne

- prace związane z rejestrem języka

Literatura:

Oshima, Alice, Hogue, Anne (2006), Wrting Academic English, 4th ed., Pearson Longman.

Leki, Ilona (1998), Academic Writing. Exploring Processes and Strategies. St. Martin’s Press

Cory, Hugh (2002), Advanced Writing with English in Use, OUP.

Hedge, Tricia, (2001), Writing. Resource Book for Teachers, OUP.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

KA6_WG5

terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu teorii uczenia się i nauczania języków

KA6_WG6

metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury danego obszaru językowego w obrębie wybranych tradycji i teorii i językoznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę będzie oparte o następujące kryteria: zaliczenie zadań pisemnych podczas zajęć, zaliczenie zadań domowych, obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecności w semestrze), aktywność podczas zajęć.

Kurs kończy się egzaminem po semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kirk Palmer
Prowadzący grup: Kirk Palmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will write literature based analytical essays.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Prowadzący grup: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will write literature based analytical essays.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami umiejętności pisania eseju akademickiego, organizacji treści paragrafu, struktury eseju, a także pisania z zachowaniem spójności i poszanowaniem zasad interpunkcji i gramatyki języka angielskiego. Dodatkowo studenci będą ćwiczyć pisanie artykułów prasowych, recenzji oraz listów formalnych.

Literatura:

Boardman C. A., Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays., 2008.

Jordan, R. R., Academic Writing Course., 2003.

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Wybrane materiały przygotowane przez prowadzącego.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest 1 nieobecnośc nieusprawiedliwiona w semestrze)

• Ocena prac pisemnych na zadany temat przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta

•Ocena prac pisanych podczas zajęć w ramach testów "in-class writing"

• Przygotowywania zadań́ domowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will write literature based analytical essays.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami umiejętności pisania eseju akademickiego, organizacji treści paragrafu, struktury eseju, a także pisania z zachowaniem spójności i poszanowaniem zasad interpunkcji i gramatyki języka angielskiego. Dodatkowo studenci będą ćwiczyć pisanie artykułów prasowych, recenzji oraz listów formalnych.

Literatura:

Boardman C. A., Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays., 2008.

Jordan, R. R., Academic Writing Course., 2003.

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Wybrane materiały przygotowane przez prowadzącego.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest 1 nieobecnośc nieusprawiedliwiona w semestrze)

• Ocena prac pisemnych na zadany temat przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta.

• Ocena prac pisanych przez studentów w ramach testów "in-class writing"

• Przygotowywania zadań́ domowych.

Skala ocen:


93–100% - 5


85–92% - 4,5


77–84% - 4


69–76% - 3,5


60–68% - 3


poniżej - 2

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach, ocenach cząstkowych i pracach projektowych i domowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.